قانون جاذبه و چرا از آن نتواند به کار

[ad_1]

همه ما شنیده از قانون جاذبه چیزی که ما لازم نیست همه موافق است که چگونه به خوبی کار می کند. برای بسیاری از مردم قانون جاذبه به نظر می رسد مانند یک رویا لوله آنها می خواهید به اتفاق می افتد اما به نظر می رسد همیشه فقط دور از دسترس است. این مقاله برای کمک به شما را در درک که چرا این اتفاق می افتد و چگونه به آن را تغییر دهید برای همیشه لطفا برای.

برای درک این شکست ظاهری از قانون جاذبه ما اول نیاز به درک که ما را جذب تمام وقت. همه چیز در زندگی ما ما را به خود جلب ، هر دو خوب و بد بنابراین سوال این است که چرا نمی توانند من را جذب کند اما نه چرا من جذب چیزهایی که من نمی خواهم ؟

پاسخ ساده است که بسیاری از مردم دوست ندارند اما از تجربه من درست است با این وجود. و پاسخ آن این است که ما جذب آنچه ما می خواهیم به همان درجه که ما احترام و عشق خود را. ما همچنین عدم جذب و درد و رنج به درجه ای که ما سوء استفاده و خودمان را دوست ندارم.

به درجه ای که ما ناخودآگاه ما را دوست دارد ما را جذب این نوع از زندگی می خواهیم. فکر می کنم از این راه است. اگر شما یک ماشین است که شما نمی تواند مراقبت کمتر در مورد شما نمی خواهد نگران اگر شما کمی بیش از بين تغییرات روغن. و همچنین شما نمی مراقبت به اندازه کافی در مورد این ماشین به خرج اضافی برای گرفتن روغن ارزان, چیزهای بزرگ است تا آنجا که شما نگران هستند. اگر شما به کسی که پس از نگاه است که ماشین شما را به دستورالعمل خواهد بود نگران نباشید در مورد ماشین قرار داده و روغن در اما آیا صرف نگه داشتن آن در حال اجرا است اما آیا صرف بیش از شما باید به. ماشین است که ارزش آن نیست.

در حال حاضر تصور کنید که خود را قانون جاذبه است که بسیار شبیه به فرد در مثال بالا که استخدام شما به دنبال پس از خود ، تنها در این مورد قانون جاذبه است که به دنبال پس از شما. از آن مراقبت می کند که چگونه به خوبی آن را به نظر می رسد پس از شما رئیس تصمیم می گیرید آنچه شما می توانید و نمی تواند. از آن نگران است اگر شما در حال زندگی در فراوانی و یا اگر شما در حال زندگی در فقر و درد. آنچه در آن در مورد مراقبت است دستورالعمل شما را به آن. این معیار که قانون جاذبه استفاده می کند به تصمیم می گیرید اگر شما می توانید به وفور در زندگی خود را یا نه. اگر شما از خودتان فکر می کنم مثل ماشین های قدیمی که هر ساله نفت انجام خواهد داد و سپس قانون جاذبه را به شما هر کار و یا هر رابطه است. خود را فراوانی را در نسبت مستقیم به خود عشق به خود است.

اگر شما پیدا کنید که قانون جاذبه کار نمی کند از خود مشکل است در این تکنیک شما با استفاده از به آشکار خود را به تصویری و یا هیئت مدیره چشم انداز. مشکل این است که شما به سادگی نمی مراقبت به اندازه کافی در مورد خود را در سطح ناخودآگاه به تقاضا بهترین ها را برای خودتان. و قانون جاذبه همیشه ملزم خواهد شد به شما دقیقا آنچه شما تقاضای آن است.

برای جذب بهترین ها را در زندگی خود را, شما باید برای اولین بار عشق را به خودتان و سپس اجازه دهید قانون جاذبه تحویل چه مناسب است برای کسی که واقعا خاص است.

پس چگونه شما می دانم که اگر شما خودتان را دوست دارم به اندازه کافی است ؟ به اطراف نگاه در آنچه شما باید. پس از آن گوش دادن به گفتگوی درونی خود را. چگونه اغلب شما به خودتان بگویید شما احمق هستند یا نالایق? چگونه اغلب شما به خودتان بگویید که شما یک شکست و یا باید انجام شود بهتر است ؟

مانند بسیاری از ما شما را پیدا خواهد کرد که شما ضرب و شتم خود را اغلب در حالی که ستایش خود را به ندرت اگر در همه. تغییر است و شما کشف سحر و جادو آغاز می شود اتفاق می افتد. جهان به نظر می رسد به تغییر برای شما و فراوانی آغاز خواهد شد به نظر می رسد از هیچ جا.

[ad_2]