قانون روابط متقابل: نزد دیگران به عنوان شما انجام داده اند به خودتان

[ad_1]

قانون عمل متقابل می توان خلاصه کرد در یک حکم سریع: آیا نزد دیگران به عنوان شما را به خودتان. این قانون طلایی. این راه یک جامعه کامل خواهد بود, اجرا, شما به نوعی به دیگران و آنها به نوعی به شما. اما قانون عمل متقابل می رود یک گام بیشتر است که در آن همچنین آمده است که آنچه شما انجام خواهد شد بازگشت به شما. به عبارت دیگر اگر شما به کسی کمک کند و امروز کسانی که بر این باورند در قانون روابط متقابل بر این باورند که شما نیز کمک خواهد کرد در برخی از راه دیگری.

برخی از این چیزهایی که قوانین ما زندگی می کردند به عنوان کودکان. اگر ما می خواستیم به دوستان ما تا به حال به دوستانه. اگر ما برای رفتن به یک پسر قلدر امروز ما احتمالا اذیت می شود توسط کسی که بزرگتر و قوی تر از ما فردا. اساسا این قانون عمل متقابل. بیشتر به شما کمک دیگران بیشتر به شما کمک بیشتر به شما صدمه دیده است دیگران بیشتر به شما صدمه دیده است.

Copywriters و فروشندگان با استفاده از این قانون به منظور کمک به فروش بیشتر نزدیک و بهبود بازگشت سرمایه گذاری. با استفاده از دانشجویان ممکن است ارائه چیزی از ارزش به مشتری آینده و اعتقاد داشتند که افراد احساس خواهد شد بیشتر apt به دادن چیزی در عوض کارت اعتباری خود را زمانی که آنها دریافت چیزی ، این است که در واقع بسیار کاربردی راه برای توصیف و با استفاده از این قانون است.

اما قانون عمل متقابل است نه دانشجویان بالا توضیح داده شد. دانشجویان در واقع معاملاتي متقابل که در آن افراد دریافت چیزی تقریبا بلافاصله-ارزش داده شده برای ارزش دریافت کرده است. این بیشتر از یک tit-for-tat عملیات که تولید موفقیت در فروش جهان اما آیا واقعا با توصیف کامل قانون عمل متقابل.

کسانی که واقعا در عمل این قانون بر این باورند که شما می توانید نه دنبال قدرت پشت این قانون به دلیل هنگامی که شما سعی می کنید به طور مستقیم به شما از دست داده اند نزد دلیلی برای آن است. دلیل قانون عمل متقابل است که برای کمک به دیگران رسیدن به اهداف خود و در نتیجه بهبود خود به خود اعتماد به نفس خود ادراک و اعتماد به نفس ،

در عوض کمک به شما دریافت خواهید کرد با کمک به دیگران ممکن است به طور مستقیم از فردی به شما کمک کرد اما نه از جایی کاملا متفاوت است. این یک قانون است از دادن و گرفتن نعمت مشترک ارز.

درک کنند که هنگامی که شما را انکار کمک ارائه شده توسط دیگران است که شما آنها را انکار فرصت دادن. بسیاری از زمان ما ناراحت کننده هستند با دریافت و مناسب تر را به دیگران نسبت به پیدا کردن راحتی در دریافت از آنها. اما اگر همه ما احساس کردند که راه و عمل با دادن و دریافت خواهد بود وجود دارد هیچ یک از ما دریافت هدیه.

آن مهم است به رسمیت شناختن است که زمانی که دیگران آرزو می کنم به شما به شما اجازه می دهد آنها را فرصت دادن به دیگران به طوری که آنها نیز ممکن است دریافت در بازگشت. همه احزاب بهره مندی از رابطه است که متقابلا پاداش به طوری که آن را نمی شود یک عدم تعادل در روابط متقابل.

هنگامی که شما برای دیگران شما را به یک تصور مطلوب در آنها و هنگامی که شما قبول از دیگران شما را به یک تصور مطلوب در آنها. روابط قادر به شکوفه زمانی که حسن نیت ارائه میدهد مهربانی و صداقت و احترام به این اصول اساسی که بر اساس آن روابط ساخته شده است. روابط متقابل است که در واقع پایه ای برای مشروع قدرت و اعتماد است. این اصل است که شما را به جهان آنچه شما می خواهید جهان را به شما بدهد.

[ad_2]