قدرت ذهن خودآگاه توسط جوزف موری

[ad_1]

من در حال حاضر خواندن قدرت ذهن خودآگاه زیر برای بار دوم. من نمی توانم به اندازه کافی از این کتاب است. در آن طنین انداز با همه چیز من باور دارم که چرا ما وجود داشته باشد و چگونه افکار ما به طور کامل ایجاد زندگی ما را انتخاب کنید بدون توجه به آنچه.

اگر من با داشتن یک روز بد من را به خانه فلیپ باز کردن این کتاب و من همیشه پیدا کردن پاسخ من. من می دانم که از خواندن این کتاب که هیچ چیز وجود دارد که در گذشته خود آگاه ذهن اعتقادات بنابراین تا زمانی که شما را متقاعد کند که بخشی از ذهن خود را به آن را درست است. به یاد داشته باشید ذهن خودآگاه است که شاه اگر او را باور نمی کند آن شما باید به کار بر روی آن را با تولید یک فکر بهتر یا تکرار تاکید شما انتخاب. برای مثال اگر به شما می گویند به خودتان “من ثروتمند هستم” خود را آگاهانه نمی خواهد باور که او بهتر می داند بنابراین شما مجبور به تغییر بیانیه ای که به چیزی است که آن را باور دارم مانند “من ثروت در حال افزایش است هر روز.” که بیشتر باور بیانیه را آگاهانه خود را هنگامی که انجام شده است ناخودآگاه خود را طول می کشد و با این نسخهها کار در ساخت همه چیز اتفاق می افتد در زندگی روزمره خود را. شما متوجه خواهد شد ایده های آینده به شما کمک خواهد کرد که به افزایش ثروت خود را مانند دیگر کار بالقوه کسب و کار خانگی و یا توسط خودتان و یا یک دوست ممکن است شما را از آبی با یک فرصت بزرگ را در قالب یک همکاری است. شما به خودتان پیدا کنید در زمان گفت: “من فقط فکر کردن در مورد که” خب یک دلیل وجود دارد که شما فکر می کنید آن را و همه چیز شروع به اتفاق می افتد از آنجا که تمرکز بر روی یک فکر خاص. وجود دارد هیچ چیز مانند یک تصادف آن را به یک دلیل اتفاق افتاد. توجه به افکار خود را سازمان دیده بان چگونه آنها را در همه جا سعی در کنترل آنها را زمانی که آنها می خواهم که و فقط فکر می کنم در مورد آنچه شما واقعا می خواهید از آنجا که شما می توانید آن را. ذهن قدرتمند مکان و آن این است که چگونه همه چیز را در این جهان شد به آن همه شروع می شود با یک فکر است که قوی تر می شود و سپس اقدام به شرح زیر است که فکر می کردم به دلیل تمایل خود را می شود که قوی اجازه می دهد تا آن را به فاش کردن.

قدرت افکار ما است بنابراین برای من بسیار جالب است و من به شدت همه را تشویق به انتخاب کنید تا یک کپی از این کتاب ترک آن شب خود را ایستاده و کمی به عنوان خوانده شده هر شب. این کتاب را بلند کردن روح خود را از هر لحاظ من قول می دهم.

[ad_2]