قلمرو جغرافیایی بیش از ۱۰ هزار پایان‌نامه‌ و رساله‌ در ایرانداک اعلام شد

[ad_1]

به گزارش روز شنبه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، درسامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده (SABT.IRANDOC.AC.IR)؛ یکی از پرسش‌هایی که هنگام ثبت این مدارک از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی می‌شود، قلمرو جغرافیایی آنها است.

بر پایه داده‌هایی که در سال ۱۳۹۸ در این سامانه وارد شده‌اند از ۶۰ هزار و ۶۷۴ پایان‌نامه و رساله (پارسا) ثبت شده ۱۰ هزار و ۱۶۴پارسا (۱۶.۷۵ درصد) دارای قلمروِ فرامرزی، ‌ ملی، استانی یا شهری بوده‌اند.

به عنوان نمونه، مدارکی مانند «فراتحلیل مطالعات اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی و ورزش» قلمرو جغرافیایی ندارند و مدارکی مانند «بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت تغییر در بانک‌های شهر کازرون» دارای قلمرو جغرافیایی هستند.

در این میان، ‌ مدارکی مانند «بررسی نقش سیاسی شیعیان عراق در نظام سیاسی عراق نوین» دارای قلمرو «برون‌مرزی»؛ «بررسی وضعیت آب ‌و هوایی در فلات ایران» دارای قلمرو «ملی»؛ «پتانسیل‌سنجی ژئوتوریسم و ژئوپارک در استان کرمانشاه» دارای قلمرو «استانی» و «تحلیل جغرافیایی مسکن در شهر کاشان» دارای قلمرو «شهری» هستند.

افزون بر این، اگر یک مدرک، ‌ چند استان را در بر داشته باشد دارای قلمرو «ملی» به شمار می‌رود. اگر مدرکی چند شهر را در بر داشته باشد، ‌ دارای قلمرو «استانی» است. اگر یک مدرک، منطقه‌ای کوچک‌تر از شهر (مانند یک یا چند روستا) را در بر داشته باشد، استان و شهر همسان با آن به کار می‌رود.

اگر مدرکی، به یک پدیده طبیعی (مانند کوه، دریا، دریاچه، خلیج، آتشفشان، بیابان، تنگه، جزیره، جنگل، آبشار، چشمه، خور، دره، دماغه، و…) در یک شهر یا استان پرداخته باشد، ‌ قلمرو «استانیِ» آن به کار می‌رود. اگر یک مدرک، به یک پدیده طبیعی در چند استان پرداخته باشد، دارای قلمرو «ملی» است. جدول‌های پیوست، ریز اطلاعات این مدارک را نشان می‌دهند.

در سال ۱۳۹۸، ۳۸۳ پارسا با قلمرو برون‌مرزی، ۱۵۸۵ پارسا با قلمرو ملی، سه هزار و ۵۴۲ پارسا با قلمرو استانی و چهار هزار و ۶۵۴ پارسا با قلمرو شهری در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده وارد شده‌اند.

در سال ۱۳۹۸، هشت و ۱۹۶ پارسا با قلمرو استانی یا شهری در مناطق آمایش آموزش عالی ثبت شده که هزار و ۴۳۹ پارسا در منطقه یک آمایش آموزش عالی بوده است.

[ad_2]

Source link