قلم به دستانی که امید می نگارند

[ad_1]

در شرایطی که کشوراز یک سو درگیر بحران کرونا و از سوی دیگر تحریم های ظالمانه غرب و آمریکا است، با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اتکا بر توان داخلی، نقش رسانه ها و  خبرنگاران در بیان خدمات نظام و تزریق امید بسیار اثربخش است.
خبرنگاران با تیزبینی و هوشیاری برای جامعه چشم بینا و گوش شنوای جامعه می شوند و گاهی نیز در کنار مسوولان دست هایی توانا برای حل مشکلات مردمند.
در دورانی که کشور متاثر از بحران بیماری ویروسی کرونا است، تضعیف قدرت اقتصادی مردم ناشی از این بیماری و رکود بسیاری از کسب و کارها، طرحی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام مواسات و همدلی اجرا شد که همچنان ادامه دارد و کمک های بسیار خوبی به قشر ضعیف و متضرر از کرونا انجام شد که خبرنگاران در این زمینه با تشویق مردم و انتشارو انعکاس آثار خوب این طرح توانستند بسیار اثرگذار عمل کنند.  

خبرنگاران به عنوان طلایه داران جبهه آگاهی همواره در خط مقدم اطلاع رسانی برای بیان دستاوردهای دولت و انقلاب هستند که با انعکاس عملکرد و خدمات انجام شده با وجود مشکلات اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه امیدها را در جامعه زنده می کنند.

در ایام بیماری ویروسی کرونا، همه عوامل درگیر این بیماری درخط مقدم هستند و این فرهیختگان خبرنگارند که نقش آفرینی کرده و همدلی و اتحاد برای مقابله با بیماری را به تصویر کشیدند.
خبرنگاران همیشه از مشکلات و دردها می نویسند و ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار، فرصتی است تا از حرفه خود بنویسند و چند روزی هم که شده با قلمشان به مشقت های کار خود بپردازند  که البته اینطور هم نیست و تنها تواضع است که در روزی که حتی به نام خبرنگار است او برای بیان دردهای دیگری قلم به دست می گیرد و می نگارد.
خبرنگار همواره می نویسد، نقد می کند و در این راه رسالتی را پیش روی خود می بیند که اگر با عشق همراه نباشد می تواند او را زود خسته کند از این رو خبرنگاری در کنار عشق به خدمت رسانی و آگاهی بخشی معنا پیدا می کند.
این روزها به خوبی نمایان شده که خبرنگاری در کنار سختی حرفه جزو کارهای پر مخاطره نیز هست و بسیاری از خبرنگاران نشریات و خبرگزاری ها به بیماری ویروسی کرونا مبتلا شدند.
امید همواره مسیری است که انسان به آن زنده است و خبرنگاران باید به خوبی این راه را برای مردم و جامعه ترسیم کنند.

خبرنگاران پیش قراولانی هستند که هنگام بحران های مختلف که هرکس به نحوی تلاش می کند تا خود و خانواده و عزیزانش را از بحران نجات داده و دور کند در خط مقدم هستند تا دردهای دیگران را تصویر کشیده و ارمغان دهنده کمک و امید و  باشند در حالی که خود در بحران گرفتارند و عزیزان خود را رها کرده و همیشه دیگری را بر خود ترجیح داده اند.

باید بر این قشر درود فرستاد و به احترامشان راست قامت ایستاد و اینگونه سخاوت و صلابت و قدم و قلمشان را برای نگاشتن و به تصویر کشیدن واقعیت ها ستایش کرد و به راستی که آثارشان ماندگار و جاودانه خواهد بود.

اگرچه این روزها با گسترش فضای مجازی و کشیده شدن پای خبر و اطلاع رسانی به شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی عنصر اطلاع رسانی کمی متفاوت از قبل است اما بازهم حرف اول را خبرنگاران متعهد می رنند که از منابع موثق و از واقعیات دم می زنند به بازنشر هر مطلب به دور از انصافی  اینگونه به یاس و افسردگی و ناامیدی در جامعه منجر نشده و دامن نمی زنند بلکه تلاششان را با رجوع به وجدان کاری و رسالتی که دارند برای تقویت روحیه امید و  پیشرفت و تحول به کار گرفته و به پویایی و نشاط کمک می کنند.

باشد که همیشه قلم هایمان حقیقت را بنگارند و دوربین هایمان واقعیت ها را به تصویر بکشند و وآثارمان همراه با انصاف و تعهد و وجدان کاری نوید بخش امید در جامعه  باشد.

[ad_2]

Source link