قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

تصویر ذیل پیستون ریختگی را نشان می دهد. در شکل زیر قرار دادن حلقه پیستون در درون شیار پیستون را مشاهده می کنید. شکستگی حاشیه (دامنه ) پیستون بدین علت میباشد که لقی ( رخنه ) بین پیستون و سیلندر زیادتر از حد معمول هست و باعث می شود که صدای تلق تلق پیستون در درون سیلندر شنیده شود و منجر بوجود آمدن تنش و و رخنه و در نهایت شکستگی سیلندر می گردد. به جهت دوری از پیدایش همین ایراد می بایست یاتاقان سر تبارک شاتون را هر گاه که موتور باز می شود آیتم تحلیل و اندازه گیری قرار گیرد و مقدار لقی یا به عبارتی clearance آن مورد ترازو گیری قرار گیرد به جهت همین کار از یک فیلر گیج استعمال می شود که ان را در میان شاتون و یاتاقان قرار می دهند و باز‌نگری نمایید که میزان این لقی از میزان مجازی که از طرف سازنده در دفترچه تعمیراتی دستگاه دیتا شده میباشد اکثر نباشد. عایقبندی محیط احتراق و دوری از نشت گازها از آن. قدرت انتقال حرارت در همین قطعه فراوان با است، چرا که ممکن است بالا رفتن دمای آن تحت تاثیر دمای گوشه و کنار احتراق سبب به چسبیدنش به دیواره سیلندر و اخلال در کارایی موتور شود. از طرف دیگر در بعضی از موتورهای سنگین از پیستونهای آلیاژ آلومینیومی به حیث داشتن خاصیت رسانش گرمایی مناسب همین ماده استفاده می‌شود به‌این ترتیب که استفاده از آن ، در اختیار گرفتن خوب تر حرارت گوشه و کنار احتراق را آماده آورده و براین اساس سبب ساز کنترل خوب تر احتراق میگردد. ولی پیستون های آلومینیومی که عمدتا در اتومبیل های سواری کاربرد دارا هستند هم خود به دو طرز ریختهگری و آهنگری ایجاد میشوند. به برهان شتاب بالا و فاصله نزدیکی که نسبتبه دیگر اجزا مجاور خود دارا هستند بایستی دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل فعالیت کنند. کارکرد رینگ های متراکم، پرهیز از خروج گاز است، در حالی که حلقه های روغن، مقدار روغن روی جداره پیستون را کنترل می کنند. پیستونها میبایست مهم استحکام حتمی بوده و میزان مرغوب بودن بالایی داشته باشند در ضمن میبایست بتوانند به مهربانی حرارت را سوق دهی کنند. در همین درحال حاضر این مقاومت حرارتی پیستون میباشد که باید به قدری باشد که بتواند این گرما را جذب و از چرخه حرارتی خارج نماید . در همین زمان پیستون به پایینترین حد خویش آمده و به وسیله رینگ جذبی روغن که دور همین قطعه تعبیه شده , روغن را جذب و اصلی خود به بالا برده که نیز خویش و هم دیواره سیلندر را روغنکاری مینماید . به همین ادله میباشد که در این وسیله از پیستون لاغر و شاتون بلندتری از موتور مسابقهای طراحی می‌کنند . در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت پیستون پژو 2000.