لستر Levenson ایده از چگونه برای ایجاد پول با استفاده از روش Sedona

[ad_1]

لستر Levenson آمریکایی استاد و خالق روش Sedona روش انتشار گفت که ثروت می آید از روح دادن. “آزادانه بدهد و آزادانه شما را دریافت خواهد کرد.” آگاهی از نیاز به تولید بیشتر داشتن. مانند مانند جذب. او گفت: ما واقعی طبیعت است که بسیار ثروتمند و در واقع نامحدود اما ما از دست داده اند چشم از این واقعیت است. چرا ؟ ما بیش از طول عمر از سرکوب احساسات و خواسته های تحت پوشش بیش از ما واقعی طبیعت است.

ما همه در حال اجرا زندگی ما از 90% ناخودآگاه رباتیک سطح اتوماتیک محدودیت و بدبختی است. ما را تبدیل به بردگان به شغل که به اندازه کافی پرداخت نمی. لستر گفت: ما باید یک “برده آگاهی”. ما به اشتباه بر این باورند که امنیت ما می آید از یک شغل. سال از نادرست آموزش از دوران کودکی کمک به این. رفتن به مدرسه یک کار خوب ، هیچ آموزش چگونه به غنی باشد و یا چگونه برای ایجاد ثروت است.

چه پول ؟ چگونه به وفور اتفاق می افتد برای ما ؟ لستر گفت که انتشار غیر برنده باورهای اجازه می دهد تا ثروت طبیعی برای رها کردن برای ما. ساده است. کارشناسی ارشد تمام آموزش همان چیزی که وجود دارد این است که هیچ چیز به آن اضافه شود به ما. ما در حال تکمیل و کامل در هسته ای ما بودن. هنگامی که ما احساس عشق و فداکارانه دادن که می گوید: Lester جذب ثروت به ما به راحتی. گردیده در واقع. قانون جاذبه می گوید همین است.

تفاوت بزرگ با لستر Levenson راه این است که ما باید آزادی ما غیر برنده اعتقادات و یا برنامه های به طوری که ناخودآگاه ما نمی خرابکاری اعمال ما هنگامی که ما سعی می کنید به حرکت می کند تا به موفقیت است. آزاد با استفاده از روش Sedona موثر ترین و سریع راه برای انجام این کار در جهان امروز است.

غیر برنده باورهای Lester صحبت بودند “من بیش از حد پیر” “من به اندازه کافی خوب نیست” “من به اندازه کافی هوشمند است”, و غیره. اینها همه منتشر شد با استفاده از روش Sedona آموزش. در روند اجازه رفتن ما نیز خوشحال تر و دوست داشتنی تر.

روش Sedona می آموزد انتشار عمیق کارشناسی ارشد برنامه هایی که وضع در درون همه ما از بدو تولد. این است که واقعا یک انقلابی فرایند قبل از هرگز دیده می شود در جهان است.

[ad_2]