لیزر موهای زائد معجزه زیبایی یا عامل سرطان ؟

البته آن ۷۰ تا ۹۰ درصدی که حذف شدهاند، دیگر هیچ گاه رویش نخواهند کرد. برخی براى از دربین بردن موهاى زائد به راهکارهاى مختلفى روى مىآورند، البته به باعث ترشح هورمون یا جریان داشتن بیمارى، پس از مدت کوتاهی دوباره رویش موهاى زائد آغاز مىشود و از تحت پوست خارج مىآید. در اکثر وقت ها موارد خنک شدن پوست توسط اسپری خنک کننده یا این که باد خنک که در اصل یار لیزر درمانی موهای زائد می بایست وجود داشته باشند به جهت ایجاد بی حسی کفایت کرده و بهتر میباشد در استفاده داروهای بی حسی تا حدامکان صرفه جویی شود مگر در موارد خاص به عنوان مثال لیزر حوزه‌ تناسلی که دردناکتر است. ۴ تا ۸ جلسهی درمانی حیاتی laser که معمولا ماهی یکبار به جهت شما انجام میشود، میتواند به صورت کاملا موثری تا ۹۰ درصد از موهای زائد شما را از در بین ببرد. اما به کارگیری لیزرموهای زائد اساسی برخی از دستگاه ها ماندگاری بیشتری دارد، در واقعیت نحوه ها و دستگاه هایی وجود دارد که نسبت به سایرآن ها، کارایی و ماندگاری بیشتری دارد، البته چگونه می لیزر مو و دلایل آن قدرت تشخیص داد؟ لیزر و دستگاه های مختلفی برای لیزرموهای زائد وجود دارد از پاراگراف : لیزرالکساندرایت، اندیاگ، دایود و.. از ماندگار ترین شیوه ها به جهت از میان بردن موهای زائد ، لیزر است، البته این طریق ممکن میباشد دائمی نباشد و نیاز باشد در دوره های مشخص لیزر را تکرارکنید تا تماما تثبیت گردد. ولی تفاوت این دستگاه ها و طریق کار در میزان مرغوب بودن دستگاه، کاربرد آن ، مقدار ارتفاع موج و در نهایت میزان رخنه و عملکرد آن است. اشخاص عادی که ذهنیتی از این دستگاه ها نداشته و آن ها نمی شناسند، خوب تر می باشد به مراکز لیزرموهای زائد معتبرمراجعه کنند که ذیل بررسی پزشک کارشناس باشد، بدین شکل می قدرت از طریق و دستگاه ها اطمینان حاصل کرد. کسانی که موهای کرکی و نخ نما دارا هستند نیز می توانند از دستگاه IPL استفاده کنند که به کاهش موهای زائد فراوان امداد می‌کند . از افراد حساس وسیله ای مانند تیغ اقدام به اصلاح همین منطقه می نمایند که مشکلات مربوط به خود را دارد. متخصصین ما دستگاه را دارای دقت دسته پوست و مو تنظیم مینمایند و نکتههای متعددی را در لحاظ میگیرند تا ضمن مراقبت ایمنی معالجه انرژی کافی را برای از در میان بردن مستمر موهای زائد به پوست برسانند.