مارول تخته

[ad_1]

1. عملیات Spider-Man نسخه بازی هیئت مدیره (Marvel تخته امتیاز: 6/10)

این بازی در مورد درمان Spider-Man 11 بیماری قبل از آن خیلی دیر است. این شامل Webbed پا عنکبوت سنت یک عنکبوت رادیواکتیو نیش می زنند و بسیاری از دیگران است. با هر عملیات موفقیت آمیز شما در کسب مقدار مشخصی از پول است. دکتر با بیشترین پول هم مرد عنکبوتی است که همه بهتر برنده بازی است.

2. سینی و نردبان پیراهن ابرقهرمان (امتیاز 8/10)

با استفاده از مورد علاقه خود را ابرقهرمان مارول برای مسابقه به بالا به عنوان شما می خواهم در این, محبوب, سنتی, سینی و نردبان هیئت مدیره بازی. مثل همیشه نردبان خواهد شما را به جلو و سینی را به ارمغان خواهد آورد شما را به پایین. پخش برای اولین بار برای رسیدن به خط پایان برنده بازی است.

3. مارول بازی تطبیق (امتیاز 6/10)

این است یکی دیگر از کلاسیک بازی تطبیق – اما این ویژگی های مورد علاقه خود را از ابرقهرمانان مارول (و خائنانی) بر روی کارت.

4. قهرمانان مارول (8/10)

این 2006 مارول بازی هیئت مدیره است که توسط 2 تا 4 بازیکن (بهتر است به بازی با چهار بازیکن) از سنین 12 و بالاتر است. بازیکنان کنترل یک تیم از ابرقهرمانان (یعنی X-Men, the Avengers, عکس چهار و Marvel Knights) و سیمان مربوط به تیم (مغناطیس قرمز جمجمه, Dr. Doom و شخص مهم در میان یکدسته). فردی بازیکنان همکاران دشمنان و قدرت یو پی اس و مبارزه با خائنانی کنترل شده توسط بازیکنان دیگر.

این بازی شامل پلاستیک ارقام مختلف مارول هیئت مدیره بازی قهرمانان و خائنانی (nemeses). هر یک از شخصیت است که به نمایندگی از این آمار و ارقام و شخصیت کارت (کارت های که در توصیف این شخصیت توانایی های خاص). هر یک از شخصیت های مختلف تجسم و همه آنها در بازی گنجانده شده است.

5. تعجب عرشه بازی ساختمان (امتیاز 8/10)

این بازی یک بازی 2012, بازی تخته, بازی های برگزار شده توسط بین یک تا پنج بازیکن (با سه بازیکن) از سن 14 سالگی و بالاتر. بازیکنان را انتخاب کنید یک آمر-تبه کار (به عنوان مثال Loki مغناطیس, Dr. Doom, و غیره.), پشته تبه کار کارت های (حمله) و سپس تغییر عرشه بسته تبه کار طرح. بازیکنان خواهد شد و سپس را انتخاب کنید ابرقهرمان عرشه مخصوص ماشینها ممنوع (به عنوان مثال, Thor, غول یا پهلوان یک چشم مرد عنکبوتی و غیره) و آنها را زدن. در طول دوره از بازی قهرمانان’ عرشه متفاوت است چرا که بازیکنان تنها با استفاده از یک تعداد انگشت شماری از قهرمان کارت.

یک بازیکن می خواهد به ساخت یک قوی تر عرشه از قهرمانان بنابراین او را به عنوان پیش نویس قدرتمند مجموعه ای از قهرمان کارت به عنوان آنها می توانند. به پیش نویس قهرمانان بیشتر یک بازیکن نیاز به افزایش خود را در استخدام قدرت. به مبارزه با خائنانی و به دست آوردن موفقیت در این خصوص پخش خواهد شد که به افزایش توانایی او در نبرد.

وجود دارد پنج کارت از آن یک بازیکن می تواند به استخدام قهرمانان خود را. این بازیکن یک تبه کار را نشان می دهد (با اضافه کردن او به ردیف از خائنانی). این می رود با تمام بازیکنان تا زمانی که محدود تبه کار-اسلات ها پر شده است. هنگامی که آنها را پر کنید تا تبه کار که مانده است در ردیف طولانی ترین زمان فرار – ساخت اتاق برای بازیکن بعدی تبه کار.

هنگامی که یک تبه کار تبدیل می شود برای اولین بار او می تواند یک عمل (به ضرر بی گناه). خائنانی’ عرشه شامل “استاد اعتصاب” کارت است که اجازه می دهد آمر (متفکر) تبه کار را به پاداش عمل است.

با شکست خائنانی بازیکنان متراکم کردن نقاط هستند که پس از شمارش در پایان بازی.

[ad_2]