مرکزیت عیسی مسیح در وزارت معنوی

[ad_1]

من به یاد داشته باشید از دیدن یک نشانه در یک خانه سالمندان است که گفت: “مردی نیست برای sissies!” چگونه درست! من می بینم و درک شجاعت لازم توسط کسانی که در حال رشد است. اما به همان اندازه من می خواهم به فکر می کنم که همان خط برای کسانی که در وزارت. وزارت معنوی نیست برای sissies. در آن طول می کشد تا مقدار زیادی از شجاعت منجر به یک جماعت. اما از کجا پیدا کنیم که ظرفیت? من می خواهم به نشان می دهد که قدرت در یک بازی جذاب و پویا و برجسته مداوم, شخصی, حیاتی, هیجان انگیز, حیات رابطه با عیسی مسیح است. وجود دارد پنج مرحله فرمول. آن پایین می آید به پایه و هسته حقیقت که عیسی مسیح است که ما همه.

یکی از نقل قول های مورد علاقه است که از آگوستین که گفت: “کسی است که مسیح همه چیز است. کسی است که همه چیز به جز مسیح واقعا هیچ چیز. و کسی است که مسیح به علاوه هر چیز دیگری ندارد و بیش از هر کسی است که مسیح به تنهایی.” من احساس می کنم تقویت قوت بخشیده و با الهام از هر زمان من منعکس در بیانیه ای که. عیسی من در حال حاضر همه چیز. چیزی بیشتر مورد نیاز است. عیسی مسیح است که گنجینه از تمام گنجینه های. او مروارید از ارزش بزرگ است. هیچ چیز مطلقا هیچ چیز حامل ارزش است که ما در عیسی مسیح است.

عیسی کامل قهرمان که شایستگی توجه کامل ما و شور و شوق 24/7. درجه که من فکر می کنم از عیسی مسیح به عنوان من در زندگی تا حد زیادی تعیین و اندازه گیری, که من پیدا کردن قدرت در او. وجود دارد خوب است دلیل که چرا نویسنده عبرانیان صحبت از رفع چشم ما در عیسی مسیح نویسنده ایمان ما.

به همان اندازه پل اعلام کرد به تیموتی به قوی در فیضی که در مسیح عیسی (2 تیموتاوس 2:1). کلمه شما در آغاز از 2 تیموتاوس 2:1 است تاکید. پیام همان است که آنچه داده شد به یوشع و موسی’ جانشین قوی… شجاع… انجام نمی شود وحشت زده است. خدا تکرار شده که پیام به جاشوا حداقل سه برابر بیشتر. همان پیام آمد به تیموتی یکی از جدید Joshuas از روز خود را. به همان اندازه همان پیام در ادامه آمده است به امروزی Joshuas شما و من. به عنوان شبان ما به قوی پیدا کردن قدرت ما در عیسی مسیح است.

Pastoring است برای ضعف-از-قلب. اما زمانی که وزارت لنگر در عیسی مسیح ما می توانیم forge رو به جلو با اعتماد به نفس است که در مسیح ما می توانیم همه چیز! Hallelujah!

[ad_2]