مرکز مشاوره دانشجویی – دانشگاه علامه محدث نوری

متخصصان این مرکز به شیوههای گوناگونی سرویس ها درمانی ارایه میکنند که مهمترین آنها عبارتند از : مشاوره و جاری درمانی، هدایت و مشاوره تحصیلی، راهنمایی و مشارو پیش از ازدواج، مشاوره خانواده درمانی، مشاوره تلفنی، مشاوره در خوابگاهها، سخنرانی و کارگاههای آموزشی. در مشاوره غیر حضوری نیز به شکل تام استاندارد های دارای ارتباط حساس طرز های درمانی روانشناختی رعایت می شود و درمانگر در ساخت معالجه اثر بخش و مناسب برای شخص در ارتباط اهمیت مورد قضیه سعی خواهد کرد . ما در مرکز مشاوره بینش نوین معتقدیم که درمان تمام شخص موثرترین روش به جهت ساخت تغییر و تحول پایدار است. این مرکز مهم قاب تخصصی روانشناسی، روانپزشکی و مددکاری طی روزهای هفته عمل میکند. کلینیک دوستی درون اصلی هدف راهنمایی و ارائه سرویس ها روانشناسی و آموزشی در حوزه های متفاوت کار خود را شروع کرده و در درحال حاضر حاضر از لحاظ کیفی مرکز مشاوره موفق به شمار می آید. آل سلیم می افزاید، افرادی که در سنین پایین ضربه جنسی را تجربه کرده اند نیز به احتمال دوچندان در بزرگسالی مکر می نمایند زیرا همین ضربه ممکن است بر دلبستگی، هویت جنسی و گونه ارتباط ها آن‌ها در بزرگسالی تأثیر بگذارد. اکثر جواب دهندگان (۷۱٪ -۷۶٪) گفتند که تماس جنسی فیزیکی حیاتی شخصی بیرون از رابطه همیشه آستانه خیانت را برآورده می کند. به شیوههای متعدد چه از طرز برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی، تهیه و تنظیم و نشر بروشور و کتابچه و چه به صورت حضوری به جمع دانشجویی وارد شود تا به طور مستقیم و از نزدیک از مشکلات دانشجویان به دست آوردن اطلاع نماید و در جریان مشکلات دانشجویان قرار گیرد. مرکز مشاورهی دانشجویی هم به مراد پیشگیری از مشکلات کم عقل و مداخله به موقع در مسایل روانی دانشجویان کار مرکز مشاوره خانواده منطقه 3 میکند. مرکز مشاوره و بهداشت اعصاب دانشکده علامه طباطبائی یک مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی هست که از سال 1371 به طور قانونی شروع به کار نموده میباشد و سرویس ها بیشتر ای را در زمینه های مشاوره و روان درمانی، روانپزشکی و مددکاری ارائه می نماید.مرکز مشاوره و بهداشت جاری دانشجویی دانشکده علامه طباطبائی، مبداء خدمات موءثر و ارزنده در زمینه ی مشاوره و بهداشت جاری است. مرکز مشاوره دانشجویی دارای هدف ارائه مشاوره در دو بخش خواهران و برادران ذیل لحاظ اساتید کارآزموده در گروه دانشگاهی علامه محدث نوری رسماً آغاز به کار نموده است . مرکز مشاوره به جهت دانشجویانی که درخوابگاهها اسکان دارا هستند اقدام به ارایهی خدمات مشاورهای در باطن خوابگاه نموده میباشد که اشخاص میتوانند جهت مشاوره به دفتر کار مشاوره خوابگاه مراجعه نمایند. به این علت، مراجعه به مشاوره تحصیلی در این زمان حساس، می تواند یک انتخاب زیاد هوشمندانه باشد. در راستا مشاوره تحصیلی، دکتر معالج حمید احدی، دکتری روانشناسی شناختی، مدرس عصر های موفقیت و مشاوره تحصیلی و شغلی، می تواند به شما عزیزان امداد شایانی کند. در اینجا اکثر به تحلیل وب سایت مرکز مشاوره ضحی لواسان.