مزایای یک خانه ی هوشمند چیست؟

از راهکارهای ارتباطی می اقتدار به نتورک تلفن همراه و Wi-Fi اشاره نمود. در کنار آن باید بدانیم که دارای اعتنا به هوش تصنعی در درحال حاضر حاضر حتی بدون تنظیم هم نیاز های اعضا شناسایی می شود و به صورت مداد وسایل به عبارتی مدل که اشخاص نیاز دارند تنظیم می شوند. در در دست گرفتن سلبی تحدیدی، فرد، استفادة همسر از تلفن همپا را به لحاظ میزان دسترسی به internet و شبکههای اجتماعی محدود مینماید و در حالت شدیدتر حساس حذف دسترسی، همسر را تحریم میکند. همین کنترلها را شخصی بر شخص دیگر اساسی برقراری تماس، باز‌نگری تلفن همراه همسر یا این که وضع قانون برای استعمال از تلفن همراه اعمال میکند. گهگاه شوهرم میره سر گوشیم، میره تو گروهها، گروههای دوستیم تمامی پیاما رو میخونه، آن گاه میاد میگه همین کیه؟ به این معنی که جلوی اون سر گوشیم نمیرم؛ چون اگه من بشینم سر تلفن همراه اون نیز صد % گوشی رو دست میگیره. من از خیلی گروهها و کانالهای تلگرام اومدم بیرون. به جهت این‌که شوهرم زمانی میاد خونه خیلی سر تلفن همراه نباشه من خودم سر گوشیم نمیرم. سر این‌که گفته بود عکس خودتو نگذار بر روی پروفایلت توی همین شبکهها. منزل ی هوشمند یا این که Smart Home واژه و کلمه ای است که این روزها به هدف اکثری از شرکت های مطرح زمینه فناوری تبدیل شده بطویکه روزانه خبرهای زیادی در آیتم عرضه فناوریهای تازه در همین عرصه به گوش میرسد. گهگاه هوشمند نمودن منزل تنها به مضمون‌ عوض کردن ابزار و اثاثیه منزل اهمیت اشکال قابل اتصال به internet یا اتومات آنان است. شیوه تحقیق توصیفی – تحلیلی است. منفی هست که حکایت از کاهش جامعهپذیری و اعتماد به منشاء نظارت در روزگار ادراک تهدید آزادی و راه­اندازی واکنش خل وچل دارد. در دست گرفتن ایجابی به دو گونة قانونگذاری و هنجارسازی انجام میشود. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه جدیدترین منزل هوشمند لطفا از صفحه ما بخواهید.