معاون فنی و حرفه‌ای کشور:استان‌ها در حوزه آموزش‌های مهارتی، آمارهای واقعی را اعلام کنند

[ad_1]

علیرضا حاتم‌زاده، چهارشنبه در نشست شورای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان فارس در شیراز افزود: تمام آموزش‌های مهارتی باید به صورت سفارش‌محور و پویا اجرا شود چرا که عرضه‌محوری باعث می‌شود فنی و حرفه‌ای به سرنوشت سایر نهادهای آموزشی کشور دچار شود.

وی بیان داشت: بدون تردید تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای شهرستان‌ها و ارائه آموزش‌های هدفمند، اثربخشی را بسیار افزایش خواهد داد.

حاتم‌زاده با اشاره به ارائه طرح مدیریت مشارکتی ابلاغی به استان‌ها گفت: در کشورهای پیشرفته اکوسیستمی مهارتی طراحی شده است، به نحوی که همه ذی‌نفعان، مداخله گران و کنشگران آن حوزه در نیاز سنجی، طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی آموزش‌های مهارتی مداخله می‌کنند، در این اکوسیستم نقش هر فرد تعیین شده و هر کسی بر اساس وظیفه خود کار را جلو می‌برد.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تاکید کرد: باید تشکل‌های حرفه‌ای مربیان در تمام استان‌های کشور تشکیل شود و با حمایت و تربیت آنها، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جایگاه و استاندارد واقعی خویش را به‌دست آورد.

حاتم‌زاده، با بیان اینکه برنامه‌های ارسالی از معاونت آموزش سازمان به استان‌ها به مثابه ابزارهایی است که می‌توان از طریق آنها جلب مشارکت را افزایش داد، اظهار داشت: با رویکرد جدید، هر مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور ملک مشاع تشکل‌های مختلف، بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسب و کار است و تا زمانی که ما دور مراکزمان دیوار بکشیم و به تنهایی در داخل این مراکز برنامه‌ریزی کنیم اتفاق چشمگیری نخواهد افتاد.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همچنین در مورد کارکرد مربیان در مراکز آموزش فنی وحرفه ای گفت: امروزه آموزش را یک فرآیند می‌دانیم که تنها منحصر به حضور مربی در درون کارگاه و ارائه مطالب نیست، بلکه همه اقدامات مربی، قبل و بعد از تدریس از جمله تولید محتوای آموزشی در قالب این فرآیند است.

حاتم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری دوره های مجازی در استان فارس را فعالیتی مثبت برشمرد و بیان داشت: ضروری است پس از بازگشایی مراکز، موضوع آموزش‌های مجازی همچنان پیگیری شود و جزو اولویت‌های آموزشی هر مرکز باشد.

سیاست جدید فنی و حرفه‌ای کشور مبتنی بر تمرکززدایی است

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز در این نشست، گفت: سیاست جدید این سازمان برتمرکززادیی، تقویت، پرورش و بالندگی استان‌ها استوار است.

عزت‌الله اردشیری افزود: همچنین بر این باوریم که تلاش برای همراه کردن دستگاه‌ها و نهادهای مرجع با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، باعث رشد و پیشرفت این مجموعه خواهد شد

وی، با بیان اینکه برنامه‌ریزی بومی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای باعث بهره‌وری بیشتر خواهد شد، اظهار داشت: استان فارس ظرفیت این را دارد که طرح‌های پایلوت کشوری را در حوزه آموزش‌های مهارتی با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود اجرا کند.

[ad_2]

Source link