می تواند قدرت مکث واقعا شما را به موفقیت در 3 دقیقه ؟

[ad_1]

قدرت مکث یک فرمول است که وعده را به شما همه چیز شما دنبال آن هستید فقط در سه دقیقه. سه گام فرمول زاییده افکار از جان Harricharan یک سخنران انگیزشی و معنوی گورو.

اگر شما می دانید هر چیزی در مورد راز شما در حال حاضر آشنا با قانون جاذبه است. داستان نامیده شده است prequel به محبوب بهترین فروشنده. هر کسی می تواند از این روش ساده بدون توجه به آنچه خود و یا وضعیت او در زندگی است.

در حال حاضر یک نویسنده محبوب معنوی کتاب Harricharan تحویل سخنرانی الهام بخش به برخی از کشور شرکت های بالا. اما آن را فقط اتفاق می افتد یک شبه آن را در واقع از 25 سال در ساخت.

بحران مالی جدی مسائل مربوط به سلامت و مرگ همسرش به Harricharan تجربه شد که اساس این روش است. جان شیوه آنچه که او موعظه و آن را به اثر خود را در زندگی روزانه است.

آیا شما به دنبال شخصی تغییرات در زندگی خود را و یا موفقیت در کسب و کار خود و زندگی, قدرت مکث وعده را به شما نتایج شما دنبال آن هستید. تئوری پشت این روش 3 مرحله است که از آن به عنوان مهم نیست آنچه که اتفاق می افتد در زندگی خود را به عنوان آن چیزی است که شما فکر می کنم در مورد آنچه اتفاق می افتد در زندگی خود را.

در حال حاضر قدرت مکث است که تنها در دسترس به عنوان یک دانلود کتاب الکترونیکی. این کتاب بخشی از یک معامله بسته که شامل پاداش مانند: شش missing فصل (اضافه شده پس از کتاب اصلی منتشر شده در قالب کتاب) قدرت مکث در صورت صوتی خوانده شده توسط Harricharan خود سوال و جواب های pdf و همچنین فایل های صوتی mp3, راهنمای به قدرت مکث و یک e-book توسط آنیتا برگن مکث و منعکس کننده.

[ad_2]