پیامدهای قانون جاذبه در انسان

[ad_1]

آیا شما تا کنون گرفته این زمان به در نظر گرفتن آنچه واقعی نقش قانون جاذبه واقعا نقش در زندگی شما ؟ به غیر از ایجاد و توسعه یافته توسط برخی از جنبش عصر جدید که می خواستم بالا درک رابطه بین ذهن انسان و سرنوشت. آن را می گوید که شما قرار است برای دریافت آنچه شما فکر می کنم. و این همان افکار تعیین سرنوشت خود به عنوان یک انسان است.

آیا این یک واقعیت واقعی از زندگی و یا فقط برخی از کلاه برداری را از وجود دارد را به مردم خوب در مورد خود را ؟ این یک واقعیت ثابت شده است که شما در واقع می توانید رویاهای خود را به واقعیت تبدیل فقط با تغییر راه شما کار می کند و فکر می کنم در زندگی ؟ هر چند علم را پیدا کرده ارتباط بین تکرار فکر و موفقیت انسان متوقف است تعجب آنچه در ذهن واقعی قدرت هستند و چگونه آنها ممکن است مورد استفاده قرار گیرد به منظور ارتقاء زندگی است. بخشی از منافع است که بسیاری از دانشمندان را به تحقیق و نوشتن در مورد ذهن ناخودآگاه است. بخشی از ذهن است که سهوا دیکته ما چگونه واکنش نشان می دهند به محیط زیست اطراف ما. مطالعه می رود بیشتر نشان می دهد که ممکن است در واقع برنامه به عنوان یک نوع از اتصال از راه ما فکر می کنم در مورد همه چیز در زندگی ما است.

امکانات بی پایان هستند در راه توسعه ذهن وجود اینکه عناصر کلیدی که باید در نظر گرفته شود در وهله اول قبل از رفتن بیش از حد.

ادراک

ذهن انسان است تا حد زیادی تحت تاثیر ادراک و در نتیجه یک میلیارد از گزینه ها و یا تصمیم گیری ممکن است متفاوت از فردی به فرد دیگر. این ارتباط با ادراک پایین می آید به احساسات و شهود هر کس احساس می کند در موقعیت های مختلف.

این به این معنی است که نه تنها می تواند یک ذهن افراد بود دوباره سخت سیمی برای موفقیت در هر وضعیت داده شده به این معنی است که همه ما دارای هدیه ای به انجام این کار با کمی دانش و توسعه مهارت است. به عنوان دیده می شود در جامعه ما دیدن گروه از مردم نسبت به مردم در نظر آنها آیکون در جامعه از طریق هیچ چیز دیگری غیر از طریق اصول قانون جاذبه است. بنابراین ما می تواند سرمایه گذاری و یادگیری به استفاده از آن در تمام زمینه های زندگی ما برای تحقق زندگی طولانی رویاها و اهداف.

آیا شما آماده برای نفوذ در سرنوشت خود را?

آیا شما آماده به انجام آنچه در آن طول می کشد به تراز خود را با تمام آن طول می کشد را به کنترل سرنوشت خود را. اجازه دهید کانون, دانش, مهارت, ایمان و باور قدرت و انرژی مثبت شما منجر به موفقیت شما.

[ad_2]