پیستون چیست ؟

معمولا در موتور ماشین از حلقه پیستون چدنی استفاده می شود، در حالی که موتورهای پرقدرت از رینگ های حساس متاع چدن نشکن کرومی استعمال می کنند. محافظت صحیح از انواع فیلترهای اتومبیل و بده بستان روغن منظم میتواند دوام حلقه پیستون ها را تا حد متعددی ارتقا دهد. در عاقبت همین ساییدگی و فرسودگی به حدی ایراد ساز می شود که موتور انرژی متعددی را از دست می دهد. در واقع میزان زیادی از گازهای احتراق به محل اتصال میل لنگ می فرآیند و روغن زیادی نیز به محیط احتراق رویه پیدا می کند. در ضمن نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. خروج دود آبی از اگزوز ماشین نشان دهنده ی سوختن روغن در موتور می باشد. اهمیت نفوذ این مواد شیمیایی به روغن، روغن ویسکوزیته، توانایی خنک کردن و روغنکاری موتور را از دست می دهد. وظیفه حلقه روغنی پیستون، به دام انداختن روغن اضافی از دیواره سیلندر زمان حرکت پیستون می باشد. امروزه وجود سیستمهای در اختیار گرفتن جاذبه و پایداری در ماشین می تواند امنیت مضاعف مطلوبتری را برای سرنشینان یک ماشین خصوصا زمان عبور از مسیرهای پیچ در پیچ یا لغزنده به ارمغان بیاورد. اگر گاز احتراق بتواند از حلقه تراکم عبور کند، این گازها کلیدی رینگ های وایپر به دام می افتند. در عاقبت محصول سوخت و احتراق به روغن راه و روش پیدا می کند. به این ترتیب به یک ماده توانمند خیس نیاز دارد. بدیهی ست که در بلوک سیلندر یک ماشین ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده می باشد به این ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک خودرو اکثر شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن ماشین نیز ارتقاء پیدا می کند. به این ترتیب باید به شکل منظم روغنکاری شوند. ولی این یک شیوه حال مستمر نیست و می بایست در اولی فرصت به مکانیک رشته ای مراجعه کنید. از آنجایی که قسمت زیرین میله در شرایط ثابتی نیست، باعث می شود به جای حرکت خطی، یک حرکت دایره ای صورت داشته باشد. همین محصولات دارای یک لایه غلیظی از روغن روی رینگ ها را می پوشاند که به آن یاری می نماید تا برای مدت کوتاهی دیواره موتور را عایق بندی کند. هنگامی که رینگ ها آغاز به فرسودگی می کنند، توانایی آنان برای عایق بندی گاز احتراق کاهش می یابد. آن ها ساختاری مخروطی دارا هستند و به جهت عایق بندی بخش اعظم محفظه احتراق به کار گیری می شوند. هنگامی ادغام سوخت-هوا مشتعل می شود، فشار گازهای احتراق به سر پیستون وارد می شود و پیستون را به سمت میل لنگ فشار می دهد. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه پیستون ترمز پراید بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.