چه معنوی پیام در آواتار فیلم ؟

[ad_1]

من و همسرم در زمان ما بچه ها برای دیدن فیلم آواتار در طول زمستان به استراحت و ما آن را دوست داشتم خیلی ما رفت و برگشت دوباره آن را ببینید.

به همین دلیل من عاشق این فیلم بسیار است و از آنجا که یکی از موضوعات آن: “ما همه یکی هستند با یکدیگر و همچنین با حیوانات و گیاهان و درختان و همه از طبیعت”.

در اینجا چند نمونه از چگونه این موضوع نشان داده شده است در حال حرکت:

این na’vi مردم زندگی می کنند در یک سیاره ای به نام پاندورا. آنها از نظر جسمی می تواند اتصال خود را به آگاهی از حیوانات و درختان در سیاره خود را با استفاده از پیچک در پایان خود را به دم اسب!

در ضمن انسان دانشمندان کشف کرده اند که چگونه برای ایجاد بدن فیزیکی مشابه Na’Vis به نام آواتار. آنها همچنین اختراع یک راه برای انسان برای ارتباط آگاهانه با این انسان ساخته شده, زندگی, تنفس, آبی, na’vi نگاه-alikes سپرده و آنها را به na’vi فرهنگ به مخلوط و ممزوج با بومیان برای “تحقیقات” اهداف است. برای کمک به تجسم این فکر می کنم ماتریکس – اما متفاوت است.

در اینجا برخی از کارهای جالب دیگر در مورد Na’Vis:

آنها می توانند با شنیدن صدای اجداد خود از بین رفته و احساس می کنم روح خود را به معنای واقعی کلمه متصل به درخت صدای.

آن را نیز نشان داد که سیاره خود را شبکه ای از درختان که na’vi می توان به شیر و دریافت نامحدود مفید و زندگی-صرفه جویی در داده ها و اطلاعات – یک شبکه است که پیچیده تر از شبکه ای از مغز انسان است. این است نمونه دیگری از نحوه na’vi مردم با یکدیگر متصل هستند و طبیعت و سیاره خود را.

اما همانطور که شما ممکن است مشکوک…ماچو/نظامی انسان علاقمند به اصطلاح “ما یکی با طبیعت” sappiness و فقط می خواهند به سرقت Na’Vis منابع طبیعی خود را به صرفه جویی در حال مرگ زمین بدون توجه به هزینه. (بله, شما قطعا می توانید ببینید دیگر آشنا تم در حال ظهور در اینجا: سرقت بومی را درست از زیر پای خود را.)

اما هنوز هم مانند دیگر فرهنگ های انسانی در هر دو باستانی و موجود که زنده کردن زمین و هنوز هم شکار خود را برای وعده های غذایی na’vi را حواس تیز برای زنده ماندن در جنگل. آنها به من یادآوری از سرخپوستان آمریکایی از قبایل آفریقایی و استرالیایی های بومی خود را با آداب و مهارت و دیدگاه خود را به جهان است.

“I see you” چیزی است که آنها را به یکدیگر می گویند. تفسیر: “من روح خود را. خود جوهر واقعی. من می بینم که شما واقعا هستند.” چه یک پیام بزرگ برای بچه ها و بزرگسالان به طور یکسان وجود خود نوعی مبارزه در پایان.

[ad_2]