چگونه برای نوشتن دامادی سخنرانی که در حال خنده دار

[ad_1]

متاسفانه برای شما پذیرایی عروسی مهمانان به طور کلی در نظر گرفته می شود سخت ترین مخاطب برای نوشتن است که باعث می شود دامادی سخنرانی یک کابوس برای مقابله با. این است که به تنوع آن حضور است که می تواند شامل مخلوطی از سنین جنس و ادیان با برخی از مهمانان در حال هوشیار و دیگران شاید نه چندان.

اضافه کردن به که مهمانان عروسی معمولا شامل بسیاری از گروه های مختلف اجتماعی از هر دو داماد در کنار عروس جانبی. این می تواند شامل افراد نزدیک فوری و دور از خانواده و کار و همکاران و آشنایان و دوستان و همسایگان. این باعث می شود آن را بسیار دشوار است به قاضی دقیقا آنچه شما می توانید دور با گفتن بدون ایجاد جرم به کسی.

با چنین طیف گسترده ای از گروه های اجتماعی وجود دارد در حال رفتن به افراد حاضر در این داماد در سخنرانی که نمی دانند ممکن است بسیاری از مهمانان دیگر. این می تواند آنها را احساس می کنم کمی مطالعه حذف شدند و در نتیجه تقویت هر بازدارندگی آنها در حال حاضر ممکن است و ساخت آنها کمتر به احتمال زیاد به پاسخ دادن شوخ طبعی خود را.

هنگامی که شما به نوشتن خود دامادی گفتار شما باید هدف برای آن به عملکردی صادقانه و فقط با مقدار سمت راست از طنز. سخنرانی باید تا حدودی بیشتر نور دل از پدر عروس سخنرانی, اما نه به عنوان آشکار خنده دار به عنوان بهترین مرد سخنرانی.

شما باید سعی کنید برای پیدا کردن یک راه برای تشکر از تمام کسانی که مهمان است که باید تشکر کرد اما بدون آن صدایی که شما در حال خواندن از یک لیست. شما باید برای آمدن در سراسر به عنوان واقعا صادقانه اما در عین حال طنز آمیز است. این است و نه دشوار تعادل برای رسیدن به برای یک تجربه نویسنده و خواسته های یک مقدار مشخصی از فکر برنامه ریزی و تمرین.

من تا به حال بدبختی به شرکت در مراسم عروسی که در آن فقیر داماد فورا و عصبی اجرا می شود از طریق جانشینی و فرسوده کلیشه پس از آن به پایان می رسد با یک تلاش ضعیف در طنز است که اغلب درود سنگی سکوت از مخاطبان است. این است که فوق العاده دردناک به سازمان دیده بان به عنوان مهمان اما تصور کنید اگر آن را به شما بود که به سخنرانی.

دامادی سخنرانی باید هر جا که ممکن است چندین انتخاب یک آستر که شما باید تمرین قبل بنابراین شما می توانید کامل خود را تحویل. آن را نشانی از نیاز به واقعا خنده دار, هر چند, بنابراین شما باید سعی کنید آن را بر روی تعداد کمی از مردم در ابتدا, اما نه بیش از حد بسیاری و یا شما نمی مورد نظر خنده اگر نیمی از مهمانان در حال حاضر آنها را شنیده ام. آگاه باشید با این حال که این سخنرانی نیاز به شامل خیلی بیشتر از یک یا دو خنده دار یک آستر.

شما می توانید نمونه هایی از واقعا خوب بیان ایده ها از کتاب های نوشته شده توسط حرفه ای سخنرانی نویسندگان. این باید کافی ارائه نمونه از سخنرانی های است که شما باید قادر به بافتن با هم یکپارچه به یک کیفیت گفتار شما خواهد بود افتخار می دهد و از آن خواهد شد بسیار استقبال مینماید و بسیار گرمی دریافت کرده است.

[ad_2]