چگونه به اعمال قانون مکاتبات در تجلی خواسته های خود را

[ad_1]

وجود دارد که قبلا پنهان قانون آفرینش است که یک ابزار قدرتمند برای تجلی خواسته های خود را. این اصل جهانی رسیده است شناخته شده در جهان متافیزیکی به عنوان قانون مکاتبات.

قانون مکاتبات یکی از اصول محکم داده شده به بشریت در دوران باستان توسط مرموز هرمس Tresmigistus در غیر این صورت شناخته شده به عنوان تحوت در مصر است. Hermes مشهور است به رسول خدایان و دهنده از هنر و فرهنگ و دانش است.

در اصل قانون مکاتبات نشان می دهد که پس راز: هر زمان که شما شروع یک ضربه خلاق در هر یک از به طور همزمان موجود ارتعاشی هواپیماهای شما به طور خودکار ماشه مربوطه پدیده در همه هواپیماهای دیگر است. همانطور که در بالا, بنابراین در زیر! به عنوان در – بنابراین بدون!

این دانش بسیار مهم است زیرا آن را به شما می آموزد که چگونه خود را آشکار واقعیت مورد نظر را با سهولت و سازگاری. به سادگی با قراردادن یک ضربه خلاق (مانند متمرکز انرژی فکر) در هر یک از ظریف در هواپیما (برای مثال روانی هواپیما) و شما باعث خواهد شد مربوط به اثر خود را در واقعیت فیزیکی.

یک توضیح برای این قانون ممکن است در بر داشت در امروز هولوگرافی مدل جهان یکی است که پیشنهاد شده توسط بسیاری از کوانتوم دانشمندان امروز است. در این رادیکال نمایی از واقعیت هر بخشی از جهان شامل جوهر از کل خلقت است.

اگر شما تا به حال شاهد یک آزمایش علمی در مورد ماهیت هولوگرام شما شاهد یک تظاهرات از یک پرتو لیزر متمرکز در یک کوچک شکسته کردن قطعه از یک هولوگرافی صفحه به منظور تمدد اعصاب اصلی عکس های جاسازی شده. قانون مکاتبات کپسوله همان اصل – اطلاعات موجود در یک بخش از کل است و همچنین در تمام بخش های دیگر.

هنگامی که آگاهانه خود تجلی واقعیت مورد نظر یاد داشته باشید که تمام خلقت است و اساسا یکی است. این یک تکینگی یا نامحدود پیوسته است که در آن کوچک ترین حرکت در هر یک از آن قسمت ها فورا تاثیر می گذارد کل به هم پیوسته وب.

شما در حال حاضر زندگی می کنند در تعاملی واقعیت جایی که شما بر دیگر نقاط جهان توسط اقدامات خود را. ضروری است از این رو که شما اعمال قانون مکاتبات آگاهانه و مسئولانه است.

زمانی که تشکیل یک بیانیه و یا تاکید به طور خلاصه خواسته های خود را برای اولین بار ذهنی قاب اهداف شما در یک چارچوب بزرگتر به طوری که هر چه منافع شما در سطح خود را نیز مزایای جهان در بزرگ. فکر می کنم از یک وضعیت برنده-برنده است که غنی همه مربوط به سطح واقعیت و شما را در رسیدن به خواسته های خود را بی دردسر.

برای مثال اگر شما تمایل آرامش برای زندگی شخصی خود را شما همچنین باید آرزوی صلح برای تمام جهان. اگر شما می خواهم فراوانی برای خود و عزیزان خود را, شما باید به همین ترتیب تصور ریشه کن کردن فقر و عدم در سراسر جهان است.

جهان است که در اصل یک حلقه بازخورد است که در آن همزمان ارتعاشی سطح شرکت ایجاد آنچه که ما به عنوان واقعیت درک. راه برای قرار دادن نیت خود را به این خود تولید انرژی حلقه و یا سیستم خود را از طریق خودآگاه استفاده از قانون مکاتبات.

تبدیل شدن به طور کامل آگاه از هر فکر و عمل و احساسات و پس از آن موقعیت نیت خود را در یک چارچوب بزرگتر. با انجام بنابراین شما خواهد شد با استفاده از قانون مکاتبات و تعبیه مورد نظر خود را واقعیت درون این خود تولید هولوگرام.

[ad_2]