چگونه شنا یاد بگیریم + آموزش شنا کاملا حرفه ای + ویدیو و تصاویر

همینطور مطالعه دیگری نشان می دهد که شنا کردن در استخرهای کلردار در مدت زمان بارداری هیچ اثر نامطلوبی را ایجاد نمی کند. همین وسیله امداد آموزشی ورزش شنا موجب می شود که ورزشکاربتواند در اختیار گرفتن و تعادل خویش را بر بر روی آب محافظت کند. فارغ از این که آیا شما روی پشت خویش شناور می‌باشید یا این که هنوز در کنار استخر خودتا را نگه داشتید، می توانید تمرین لگد زدن را انجام دهید. یک بازوی را در یک دایره عقربه ساعت و بازوی دیگر را در یک دایره بر خلاف جهت عقربه ساعت حرکت دهید. اهمیت بازوهای خود ، حرکت “خزیدن” را انجام دهید ، یک بازو را مستقیماً در هوا بلند کرده و مستقیماً نگه دارید تا مجدداً وارد آب در کنار سر خویش شوید. به سادگی می توانید به به عبارتی اندازه صاف دراز بکشید ، و بگذارید آب به مجدداً و مجدداً آرامش بخشد. شانه های خود را در قسمت پایین دایره به عقب برگردانید و مجدداً آنها را بلند کنید تا مجدداً ضربه حلقه شنا نوپا گانه آغاز شود. بعد از آن از اینکه ذیل آب شد ، آن را خم کنید تا آن را به موقعیت مستقیمی در کنار خویش برگردانید و تکرار کنید. اولین مسابقه شنا در استرالیا برپا شد که فاصله آن ۴۴۰ عکس حلقه و شناسنامه یارد بود. Swimming Board (تخته شنا) یک عدد از وسایل کاربردی به جهت تمرین و یادگیری و آموزش ورزش شنا هست که برای نگاه داشتن تن بر روی آب زمان تمرین و یادگیری شناگران تازه کار آیتم به کارگیری قرار می گیرد. ممکن است در حالی که بینی و دهان شما در هوا میباشد ، داشتن آب در اطراف گوش هایتان تعجب آور باشد ، اما شما به آن عادت می کنید. همین فعالیت را بر روی شکم و پشت خویش تمرین کنید تا زمانی که عادت نمایید نیمی از بدن خویش را شناور کنید.سعی نمایید به محض آماده شدن بر روی پشت یا معده خود شنا کنید. دستها را در به عبارتی حالت پیشین (نشسته بر روی دوچرخه) در درمقابل سینه و شکم به آرامی به همدیگر نزدیک کنید و بعد از آن اصلی چرخش مچ از همدیگر دور کنید، مثل اینکه آب را حساس کف دست ها در علیه تن عده و آن‌گاه به طرفین پخش می کنید. به چه صورت در استخر مراقب کودکمان باشیم؟ همچنین در رخ وجود علامتها سرماخوردگی، نوپا را به استخر نبرید. کرال جلو یا این که سینه را امتحان نمایید (همچنین به عنوان خزیدن به شکل آزاد یا آمریکایی شناخته می شود).