چگونه عصبانی طوفان و مردم عصبانی زندگی ما تاثیر می گذارد!

[ad_1]

قلب غم انگیز تخریب ایجاد شده توسط طوفان Darian دشوار است به سازمان دیده بان. ما می دانیم Darian واقعی است و ما می بینیم که تخریب واقعی است, چگونه می تواند ما را به طور کامل درک عصبانی زهر گردند و از Darian هسته هنگامی که آن را نمی مزاحم شدن به زندگی ما ؟

مربیگری من/مشاوره کسب و کار خود توسعه. ما آشکار با کلمات و احساسات و جذب آنچه که ما فکر می کنم و احساس می کنم. مثبت جذب مثبت است. منفی منفی را به خود جذب. اما زندگی نیست این ساده; در آن است ؟

پدر بزرگ من به من آموخت که در مورد زندگی با طبیعت و قانون 33 & 1/3 % قانون. 33 & 1/3 درصد قانون است; “ما می کنترل 33 &1/3 درصد از آنچه که اتفاق می افتد. ما نمی کنترل 33 &1/3 درصد از آنچه که اتفاق می افتد. باقی مانده 33 &1/3 درصد ما مهم نیست چه اتفاقی می افتد.”

این قانون بخشی از زندگی است و هیچ چیز ما می توانید آن را تغییر دهید چرا که ما نمی آن را ایجاد کنید. یک قدرت بالاتر ایجاد قوانین جهان است. ما فقط یاد بگیرند که چگونه با آنها زندگی می کنند.

سرنوشت واقعی است. قانون جاذبه واقعی است. کتاب مقدس به ما می گوید در متی 21:22 “و هر چیز از شما درخواست دعا در باور شما را دریافت خواهد کرد.” این بیش از حد واقعی است.

اما باور ما می توانیم زندگی تنها با دیدن خوب است نه واقعیت. منفی که وارد زندگی ما بسیار واقعی است.

ما در این زمین برای به دست آوردن عقل. ما یاد بگیرند که عقل از طریق موفقیت و شکست است. مثبت و منفی است که وارد زندگی ما سفر ما است ،

هنگامی که یک طوفان باعث می شود تا ذهن خود را که آن را سر راه ما وجود دارد هیچ چیز ما می توانیم برای جلوگیری از آن. ما دو انتخاب; دیدار با طوفان سر در یا ما تخلیه.

اگر ما می بینیم و احساس ویرانی. ما می توانیم تخلیه کنند اما ما باید بازگشت به بعد. و پس Darian چپ در باهاما است که واقعا قلب شکستن.

افرادی مانند طوفان می آیند و در زندگی ما است. اکثر مردم گرم و دوستانه آوردن ما انرژی مثبت. دیگران عصبانی هستند و آن را سمی انرژی منفی است. این انتخاب ما در مورد ما چگونه مدیریت ارتباط ما با مردم عصبانی فقط به عنوان ما را انتخاب کنید که چگونه برای مدیریت ارتباط ما با angry آب و هوا.

این فانتوم منفی می خواهید به کنترل ما است. قانون قدردانی از مجموعه ما را. وجود دارد تنها دو انرژی در دسترس ما; مثبت یا منفی است. ما نمی توانیم این انرژی اما ما می توانید ببینید عواقب چگونه ما را انتخاب کنید به آنها را مدیریت کند.

پس چطور مثبت ؟ ما تمرین سپاسگزاری. علم ثابت کرده است که بیشتر سپاسگزار ما صحبت می کنند و احساس می کنم بیشتر به عقل ما به دست آوردن زندگی می کنند شادتر زندگی می کند.

سریعترین راه برای آوردن چیزهای مثبت به زندگی ما است که با زندگی روزانه قدردانی آگاهی در حالی که آگاهانه آگاه منفی زندگی به ارمغان می آورد. آفتاب و طوفان بخشی از زندگی; اما تا رنگین کمان.

[ad_2]