کارنامه دولتمردان در دیار فارس

[ad_1]

هفت هزار و ۸۴۳ پروژه با اعتباری بیش از ۳۵۱ هزار و ۹۵۶ میلیارد ریال از ابتدای دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۸ در استان فارس به بهره‌برداری رسید و هفته دولت امسال نیز کام مردم 36 شهرستان این استان از حلاوت افتتاح ۸۴۲ پروژه با اعتباری افزون بر 35 هزار و 120 میلیارد ریال شیرین شد. خبرنگاران ایرنا در استان فارس کوشیده‌اند خدمات دولت‌های یازدهم و دوازدهم را با نگاهی به خدمات گذشته و نیز طرح‌ریزی‌های آینده برای حرکت استان در مدار توسعه را در گزارش‌های مختلفی تبیین کنند که در این پرونده خبری قابل دسترسی است.

[ad_2]

Source link