کار برج خنک کننده چیست؟

درحقیقت در گونه های برج خنک کننده خشک، آب در هم اکنون گردش از در بین لولههای پره دار عبور کرده تا هوای سرد از بر روی آنها بگذرد. کالا آنها مس یا مانیسمان می باشد . لفظ بدن را در این اصطلاح مهندسی، خلاصه شده کلمه و واژه بدن تبرید یا تن سرمایی میدانند که یک عدد از واحدهای انتقال حرارت حساب میشود. همچنین، دمای تجهیزات موجود در نیروگاهها، سازمانها، کارخانجات، واحدهای صنعتی، و غیره را نیز می توان حیاتی کمک برج خنککننده پایین آورد. بی شک و تردید همین تجهیزات بهترین، کاراترین و توانمند ترین دستگاه ممکن به جهت خنک سازی آب در فرآیندهای صنعتی محسوب میشود. آبی که گرم شده نیز مجدد به چرخه خنکسازی باز می‌گردد تا اساسی تکرار این فرآیند، تمام تجهیزات باطن همین فضاها همیشه خنک بماند. برج ها به مدل ای طراحی شده اند که پکینگها در زاویه درست برای سوق دهی آب از تمام برج به رخ یکنواخت برج خنک کننده حرفه کویل کارگزاشتن شده است. گرما از آب ارسال شده به برج خنک کننده مدار گشوده به شکل مستقیم به هوا جریان اجباری موجود در برج منتقل می شود. برج خنککننده دستگاهی هست که به جهت خنکسازی آب موجود در سیستمهای تهویه مطبوع و دیگر سیستمهای خنک کننده، از آن به کارگیری می شود. این جور از کولینگ تاورها، در صورت تعبیه هواکش مطلوب ، حتی درونساختمان نیز قابل استعمال می شود. در حالی که هوای گرم و مرطوب که نسبت به هوای خنک چگال خیس (سنگین تر) می باشد به شکل طبیعی از برج خنک کننده خارج می رود ، هوای سرد و خشک به باطن برج کشیده می شود و گردش طبیعی هوا انجام می گردد. که این برهان منجر مروطوب شدن هوای اطراف کولینگ تاور و یا اشباع شدن آن می گردد که علت نامگذاری همین برج خنک کننده اهمیت نام مرطوب یا خیس، این عامل میباشد. در برج باز، آب داغ از طریق آبپاش بر پکینگ ها انتقال گرما در برج خنک کننده اسپری می شود. عملکرد این نوع برج ها به همین رخ است که گرما سوای مصرف آب مستقیما وارد اتمسفر می شود و انتقال حرارت هم توسط یک مرحله انجام می شود. در واقع، حرکت هوا به دو صورت انجام میشود؛ حرکت طبیعی برج خنک کننده چیست و حرکت اجباری. به دلیل این‌که فایبرگلاس در برابر نور خورشید مقاوم بوده و استحکام بالایی هم دارد، بدنه همین دستگاه به صورت گسترده و دارای بعد ها متفاوت از جنس فایبرگلاس ساخته میشود. مهم وجود بازده فراتر این دسته از برج خنک کننده (کولینگ تاور)، همین دستگاه توان مصرفی بالاترو هزینه های تعمیر و محافظت بیشتری را دارا می باشد.