کار برج خنک کننده چیست؟

برای مثال همین سیستم در مراکزی همچون خزانه ها، اداره جات و ساختمان هایی که مجهز به سیستم حرارتی مرکزی می باشند آیتم به کارگیری قرار می گیرند و می اقتدار در پشت بام همین نوع مرکز ها برج خنک کننده را تماشا نمود. به هر مقدار همین اقتدار برودتی فراتر باشد پتانسیل دستگاه در کاهش دمای آب بهتر قیمت برج خنک کننده کوچک خواهد بود. 2. شکستن آب در اسپری منجر کاهش دمای آب نخستین ورودی به دستگاه می شود. این سیستم ها به منظور خنک سازی و کمتر دمای آب داغ، از متد تماس مستقیم هوا و آب بهره میگیرد. در آغاز قرن بیستم ، اولین نمونه های برج خنک کننده کلیدی به کارگیری از کمتر دما در اثر تبخیر اختراع شد . در واقعیت شرکت سازنده برج خنک کن این بضاعت و توان را به جهت خویش محفوظ می داند که نیاز هر خریداری اصلی هر بودجه ای را بتواند تامین نماید. شرکت همیورا از شرکت های بزرگی می باشد که مهم پیشرفت تکنولوژی توانسته به دانش تولید سیستم های فراوان پیشرفته و به روز دست یابد و خودرو آلاتی را ساخت نماید که در بخش های صنعتی و نصفه صنعتی گزینه استعمال قرار می گیرند. امروزه کارایی تولید کنندگان همین است که حرفه هایی حیاتی صدای کم و بازدهی بالا ساخت کنند. در همین مدار به دلیل اینکه مدار بسته می باشد آب دارای هوا در رابطه نمی باشد و به همین استدلال تبخیر نمی گردد و این استدلال منجر می شود از حجم آن چیزی قلیل نشود. کنترلکننده مرحله آب کلیدی استعمال از روزنه ها یا این که سوییچ شناور، تراز مناسب آب باطن برج را محافظت می کند و آن را به طور تر و تمیز تنظیم می کند. خنک کننده ها از کاربردهای بی شماری برخوردار می باشند و همان طور که در بالا نیز ابلاغ شد به تیتر یک دسته مبدل می باشند که برودت گزینه نیاز به جهت سیستم های گوناگون را تامین می کنند. ساختمان مهم قرار می گیرند و هوا اصلی به کارگیری از فن ها و مکانیزم های حرکت ناخواسته یا مکانیسم های گردش آزاد به جو منتقل می شود . در واقع به بیان معمولی فارغ از دسته برج خنک کننده و یا جنست بدنه، وظیفه با کولینگ تاور خنک نمودن آب اساسی تماس همیشگی اساسی هوای آزاد و ساخت درصد یه خرده تبخیر می باشد. عملکرد کولینگ تاور خشک بدین شکل می باشد که آب گرمی که وارد سیستم شده هست وارد بخش کویل حرفه دار می شود و در قسمت داخلی کلیدی تماس دارای تراز ویژه که لوله های فلزی از فرآورده مس و استیل می باشند قرار می گیرد، در این دسته خنک کننده گرمای محل ورود در مدار بسته به سطح خارجی کویل نفوذ می کند و آن‌گاه آن گاه از روند شکافت حرارتی در در بین آب و تراز خارجی کویل هوا در تماس حساس کویل قرار می گیرد و باعث جهت دهی حرارتی در میان تراز خارجی کویل و جریان هوا می شود.