10 مزایای کسب و کار حرفه ای ارزیابی

[ad_1]

در حالی که برخی از صاحبان کسب و کار فکر می کنم آنها می دانند که چه کسب و کار خود را با ارزش است و دیگران هیچ نشانه. آیا شما واقعا می دانید چه یک خریدار بالقوه خواهد بود مایل به پرداخت برای کسب و کار شما?

با توجه به RBC کسب و کار برنامه ریزی جانشینی خود ضروری نقشه راه:

“این مهم است که یک کسب و کار حرفه ای ارزیابی از صاحبان ممکن است به شدت دست بالا گرفتن و یا دست کم گرفتن ارزش کسب و کار خود را.”

ارزش است که در چشم بیننده و ارزش های مختلف در شرايط مختلف ارزش تعاریف. ارزش منصفانه بازار (FMV) یک نقطه شروع عالی آن را به عنوان طول می کشد دیدگاه یک خریدار بالقوه و بسیار شایع ارزش تعریف قابل اجرا در بسیاری از موارد.

گرفتن کسب و کار شما حرفه ای ارزش می تواند کمک به شما فکر می کنم مثل یک خریدار بالقوه. در اینجا 10 دیگر مزایای داشتن یک ارزیابی حرفه ای انجام می شود در کسب و کار شما:

  1. افزایش ارزش کسب و کار – کسب و کار ارزیابی را فراهم می کند یک معیار است که از آن برای اندازه گیری ارزش افزایش و همچنین کمک به شناسایی ارزش های کلیدی رانندگان است. مستند افزایش در ارزش در طول زمان افزایش خواهد یافت جذابیت کسب و کار کمک خواهد کرد که حداکثر قیمت خریدار خواهد بود مایل به پرداخت هزینه برای کسب و کار
  2. مدیریت ثروت خانواده – خصوصی برگزار می شود کسب و کار اغلب نشان دهنده درصد قابل توجهی از ثروت خانواده. صاحبان کسب و کار به سادگی می تواند به مدیریت و محافظت از خانواده خود ثروت بدون دانستن ارزش خود را از دارایی های خانواده (از جمله کسب و کار). یک ارزیابی حرفه ای نیز آماده خانواده در صورتی که آنها دریافت ناخواسته ارائه
  3. قبل از فروش برنامه ریزی – خریداران تنها به پرداخت دلار بالا برای جذاب ترین کسب و کار. ارزیابی می تواند کمک به کسب و کار تبدیل به مایع بیشتر و بیشتر به راحتی پولی
  4. فروش کسب و کار به شخص ثالث – استفاده به عنوان پایه ای برای مذاکرات با خریداران بالقوه (به عنوان مثال تعیین قیمت درخواست ارزیابی ناخواسته, پیشنهاد, و غیره.)
  5. انتقال داخلی کسب و کار – ایجاد یک قیمت را برای سهامداران و خرید کردن, مدیریت خرید و یا کارمند سهم مالکیت طرح
  6. مالیات بر املاک و برنامه ریزی – فراهم می کند پشتیبانی برای ارزش انتقال و عمل به عنوان بیمه به صورت بالقوه اختلافات با سازمان تنظیم مقررات (به عنوان مثال املاک و یخ جهان, مربوط, پارتی, معاملات, و غیره.). تعدیل قیمت بند ممکن است بی توجهی توسط سازمان تنظیم مقررات و اگر آن را تعیین می کند که تلاش معقول در ارزش انجام نشده بود در زمان انتقال
  7. پوشش بیمه عمر – ارزیابی فراهم می کند صاحبان کسب و کار با شخص ثالث شواهد برای حصول اطمینان کافی بیمه عمر در محل (به عنوان مثال کلید شخص و یا خرید/فروش توافق نامه). این به نوبه خود فراهم می کند و سهامداران با آرامش خاطر و آسایش است که خانواده خود را و/یا کسب و کار به اندازه کافی محافظت شده
  8. سهامداران اختلافات – دوره ارزیابی کسب و کار اجازه می دهد که سهامداران به بحث و توافق بر ارزش فعلی کسب و کار قبل از هر گونه پتانسیل اختلافات بوجود می آیند (یعنی افشای کامل به تمام سهامداران)
  9. ازدواج جدایی – فراهم می کند پشتیبانی برای ارزش کسب و کار را شامل می شود در خالص اموال خانوادگی (NFP) بیانیه ای برای تقسیم دارایی
  10. امانت / مجری حفاظت – حفاظت در مقابل ممکن است املاک و اداره مالیات (خوردن) reassessments

[ad_2]