7 احساسات منفی است که می تواند زندگی خود را خراب کردن

[ad_1]

وجود هفت احساسات مخرب. اگر آنها آنقدر مخرب چرا شما می خواهید به خواندن در مورد آن. چرا که شما باید بدانید که برای اولین بار آنها را و چگونه آنها را تحت تاثیر قرار زندگی خود را, بنابراین شما می توانید آنها را حذف. این احساسات عبارتند از: ترس و حسادت و انتقام و حرص و آز خرافات و خشم.

قبل از اینکه شما به عنوان خوانده شده بیشتر یک دقیقه و رای دادن نگرش خود را با توجه به هر یک از این احساسات از 1-10. شامل شرح مختصری.

1. ترس

ترس بسیار قدرتمند منفی دولت از ذهن است. دو علل ترس و تردید و نگرانی. جالب است که چگونه سریع این ترس می تواند به رشد خود را داشته باشید. این باعث می شود اضطراب است. افراد مبتلا به اضطراب معمولا باید برای دیدن یک درمانگر به تجویز آنها دارو. تنها راه برای خلاص شدن از ترس مواجهه با آن است. می گویم به خود: “من نمی خواهد اجازه دهید ترس تسلط بر زندگی من است.” تکرار این جمله بارها و بارها. نگرش خود را نیز یک عامل مهم است. شما ببینید نگرش است مرکب از افکار و احساسات و اعمال. اگر شما یک نگرش مثبت شما غلبه خواهد کرد هر نوع ترس است.

2. حسادت

حسادت از بین برد بیشتر روابط حرفه ای و فرصت های از هر چیز دیگری. کارشناسان روانشناسی مراجعه حسادت به عنوان ترس از دست دادن چیزی است که شما لازم نیست. حسادت مردم خوشحال هستند. ما همه حسادت گاهی اوقات. ما از بین بردن این احساسات را با تجزیه و تحلیل علت این مشکل است. از خود بپرسید چرا شما حسادت. من شرط می بندم شما معتاد پیدا کردن یک جواب خوب. شما ببینید که چقدر احمقانه است. به جای این کار با نظم و عشق است.

3. نفرت

علت نفرت از جهل است. این یکی از مخرب ترین احساسات یک فرد می تواند درگیر. چگونه بسیاری از زمان شما شروع به یک جمله با کلمات, من نفرت? چگونه بسیاری از شما شنیدن دیگران به استفاده از این واژه ها ؟ هنگامی که شما را تکان مغزی دریافت احساسات نفرت شما چیزی وحشتناک اتفاق می افتد به شخص دیگری. هنگامی که شما در حال قرار دادن که منفی لرزش در واقعیت چیزی بد در واقع اتفاق می افتد به شما. آنچه که شما را از شما دریافت کنید. اساسی قانون جذب قانون است. هر زمان که شما می خواهید برای گفتن من از آنها بدم میاید توقف و شروع به گفتن من دوست دارم. تکرار این بارها و بارها بنابراین شما تبدیل خواهد شد و فکر خود را از منفی به مثبت است. دوست دارم کمی بیشتر نفرت کمی کمتر است.

4. انتقام

وجود یک قانون عدم مقاومت. آن را در مورد اجازه دادن به رفتن. من فکر می کنم ما به عنوان انسان نیاز به یادگیری این قانون به دلیل انتقام است مانند یک ایده مضحک. نمی توانید حتی با هر کسی. اگر وجود دارد ارسال چیزهای بد را به شما نمی سعی کنید برای به دست آوردن حتی با آنها. فقط اردک و اجازه دهید آن را برو. آیا این بازی همان بازی به عنوان افرادی که می خواهید برای شما بد باشد. اگر شما انجام آن را به شما صدمه دیده است. وقتی کسی چیزی بد می کند و نگه داشتن یک تصویر از آنها را با بهره گیری از بالاترین خوب است. این ممکن است صدای عجیب و غریب به شما اما به من اعتماد کن این بهترین کاری است که شما می توانید انجام دهید.

5. حرص و آز

علت حرص و طمع است که ناامنی و عدم درک ما هستند. مردم حریص هستند نا امن است و به همین دلیل آنها سعی کنید به نگه داشتن همه چیز را برای خود. آنها ترس آنها خواهد شد از دست دادن همه چیز است. شما هرگز فراوانی در زندگی خود را اگر شما حریص است. قانون طبیعی گردش خون است هنگامی که شما چیزی ارسال آن حق بازگشت. نمی سعی کنید به نگه داشتن همه چیز را برای خودتان. شما را تا پایان از دست دادن همه چیز است. به اشتراک گذاری با مردم شما را شادتر خواهد بود.

6. خرافات

شما احتمالا به این احساسات از خود و پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ. ما رو به خلاص شدن از شر تمام این افکار احمقانه از خرافات مانند اجازه ندهید گربه سیاه راه رفتن در مقابل شما و یا اصلا راه رفتن زیر نردبان ، اگر شما کردم این افکار شما باید آنها را در تعدادی از زمینه های زندگی خود را. خرافات است که در کنترل شما است. هر زمان خرافاتی فکر به نظر می رسد می گویند: “من در کنترل من بیشتر من میخوام خرافی.” شما خلاص شدن از شر آن.

7. خشم

خشم چیزی است که ما به طور کلی سرکوب تا زمانی که آن را می سازد و ما منفجر شود. به معنای واقعی کلمه نیست. اگر ما سرکوب خشم آن را تبدیل به افسردگی می شود. در اینجا یک کمی ورزش. اگر شما احساس می کنید عصبانی نوشتن آن و رایت آن. همین حالا آن را سرکوب. همیشه سعی کنید برای یک ذهن آرام. اجازه ندهید که خارج از چیزها یا افراد دیگر باعث شود شما به عصبانی. این است که واقعی خود را کنترل کنید. اجازه ندهید افراد دیگر کنترل شما است. شما باید به کنترل خودتان است.

احساسات منفی انجام بسیاری از آسیب. آنها باعث می شود که بدن برای شکستن. آنها باعث بیماری ها و ارسال آنها به افراد دور. آن را فقط برای شما خوب نیست. شما ممکن است درخواست شود: “Andrej چرا شما صرف وقت خود را به نوشتن در مورد احساسات منفی?” چرا که اولین گام این است که ما باید برای تبدیل شدن به آگاهی از آنها به منظور از بین بردن آنها. ما باید به تجزیه و تحلیل راه حل های. با تمرکز بر ما از بین بردن یکی از آنها را در زمان. هرگز اجازه دهید آنها را دوباره.

[ad_2]