Chemicalization و قانون جاذبه

[ad_1]

بنابراین شما باید دیده می شود آمار فیلم “راز” و شما تصمیم گرفته اند این قانون جاذبه چیزی است که ارزش چک کردن. شما بروید آنلاین و چک کردن چند مقاله در آن و شروع به پرسیدن جهان برای آنچه شما می خواهید و تمرکز بر آنچه مورد نظر شما.

و سپس شما را به عقب نشستن منتظر که $10,000 بررسی شما انتظار می رود به نشان می دهد تا در صندوق پستی خود را.

و شما صبر کنید …و شما صبر کنید… و بدون چک نشان می دهد.

در واقع همه چیز را در واقع شروع به سقوط از هم جدا در اطراف شما. به جای پول بیشتری به زندگی شما جریان, شما می توانید با ضربه غیر منتظره هزینه های شما از دست دادن کار خود و یا آینده مالی خود را به نظر می رسد حتی بیشتر بی ثبات و نامشخص است.

سپس شما فکر می کنم به خودتان “این مسائل است که یک دسته از گاو نر” یا “قانون جاذبه کار ممکن است برای افراد دیگر, اما آن کار نمی کند برای من”.

و بازگشت شما به انجام کارهای راه شما باید آنها را قبل از انجام گرفتن همان نتیجه ای است اما انتظار دارند همه چیز برای بهتر تغییر.

اما واقعیت این است که قانون جاذبه کار می کند برای شما. آن را با این نسخهها کار برای همه… همه زمان… بدون استثنا.

شما فقط باید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات آن را طول می کشد تکان دادن تا چیز کمی به چیزهایی که در حال حرکت رو به جلو به سمت اهداف خود است. به خصوص در تغییرات بزرگ در زندگی است. گاهی اوقات آن را طول می کشد از دست دادن شغل به منظور کارگردانی به کشف کار از رویاهای خود. گاهی اوقات آنچه که ممکن است به نظر می رسد که پایین سمت راست بد شانس در آن زمان در واقع یک نعمت غیر مترقبه در ادراک.

اگر من به شما بگویم که هنگامی که شما را در درک حقیقت شما هرگز به نگرانی در مورد هر چیزی دوباره ؟

حقیقت بودن آن است که همیشه یک نعمت غیر مترقبه در حقیقت اگر شما بخواهید و نگه دارید و درست به خواسته خود و ایمان که آنچه شما خواسته خدا/جهان/منبع در راه آن است.

این “بد شانسی” است که به عنوان chemicalization توسط برخی از, است که در واقع یک فرایند مهم در تجلی تغییر مثبت در زندگی شما است و واقعا چیز خوبی است.

تصور کنید زندگی خود را که شما می خواهید برای بهبود پس به عنوان یک سطل از آب گل آلود. به عنوان شما می توانید تصمیم آگاهانه برای ایجاد تغییر مثبت در زندگی خود و اتصال با منبع انرژی/خدا و شما شروع به ایجاد تغییرات در آگاهی خود را و شروع به فکر کردن متفاوت آن را به عنوان اگر شما شروع به ریختن پاک آب به سطل خود را. و به منظور در نهایت باید یک سطل آب تمیز, تمام گل را به هم زده بالا آورده و به سطح قبل از آن را می توان به شسته روشن است.

در مسیحیت این است که به عنوان شیطان temping مردان پس از آنها خود را به خدا دوباره متولد. که در آن نقطه آنها دستور به ایستادگی بر ایمان خود را به خدای خود آنها را هدایت و نجات آنها را از گناه است.

و این دقیقا درست است.

تعریف درست از گناه به معنی “از دست رفته علامت’.

زمانی که خود بنیاد شروع به سنگ پس از شما بپرسم جهان برای چیزی و شما تغییر الگوهای فکری خود ایستاده قوی و متمرکز باقی می ماند در نتیجه مورد نظر شما. در آغوش “مانع” به عنوان چیزی است که پاکسازی مسیر برای آنچه شما واقعا می خواهید.

و آن را باید با توجه… هر زمان.

آن را همیشه طول می کشد برخی از باران به گل ها رشد می کنند.

[ad_2]