زدودن کدورت‌ها برای ورود به ماه رمضان ضروری است

زدودن کدورت‌ها برای ورود به ماه رمضان ضروری است

[ad_1] سیدمحسن میرباقری به خبرنگار معارف ایرنا گفت: روایت امام رضا (ع) برای ورود به ماه مبارک رمضان، آمادگی بسیاری در انسان ایجاد می کند و سه ماه رجب، شعبان و رمضان را می توان سه ماه پاکسازی و رشد آفرینی دانست. وی افزود: در کتاب عیون اخبارالرضا آمده است که اباصلت هروی یکی از …

ادامه مطلب

جلوه رحمت خداوند در بلاها و گرفتاری‌ها

جلوه رحمت خداوند در بلاها و گرفتاری‌ها

[ad_1] خداوند در آیه ۱۲ سوره انعام فرموده است: ﺑﮕﻮ ﻣﺎﻟﻜﻴّﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ‌ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻴﻄﺮﻩ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﺑﮕﻮ ﺩﺭ ﺳﻴﻄﺮﻩ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻟﺎﺯم ﻭ ﻣﻘﺮّﺭ ﻛﺮﺩﻩ است. ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺩﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻤﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﻓﻘﻂ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ …

ادامه مطلب