ژاپن محدودیت های ورود به کشور را تسهیل می کند

ژاپن محدودیت های ورود به کشور را تسهیل می کند

[ad_1] به گزارش ایرنا از تلویزیون دولتی ژاپن، کارگروه دولت ژاپن برای مقابله با ویروس کرونا امروز جمعه در جلسه ای تصمیم گرفت تا سیاست خود را تحت شرایطی خاص و با اولویت دادن به مسافران کاری تسهیل کند. مقامات می گویند ژاپن گفت و گوهای جداگانه ای را با کشورها و مناطق درباره شرایط …

ادامه مطلب