۱۲ دانش آموز هرمزگانی به مرحله دوم المپیاد نانوی کشور راه یافتند

۱۲ دانش آموز هرمزگانی به مرحله دوم المپیاد نانوی کشور راه یافتند

[ad_1] محمد قویدل روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: مبینا احمدی، پردیس اسفندیاری، امیررضا رفیعی مادونی و محمد اکبری زاده از پژوهش سرای ناحیه یک بندرعباس، نگین دیگ زاده، امیرحسین دیوارگر، نرجس عالیقدر، کورش معماری، نورا دیگ زاده و مهدیه جهانگیری بخوانی از ناحیه ۲ بندرعباس، لعیا آیین پرست از سیریک و ریحانه رییسی …

ادامه مطلب۱۲ دانش آموز هرمزگانی به مرحله دوم المپیاد نانوی کشور راه یافتند