بولیوی؛ 10 ماه پس از کودتا

[ad_1] به گزارش ایرنا، با گذشت حدود 11 ماه از آخرین انتخابات ریاست جمهوری بولیوی و زیست روزهای تلخ کودتای طرح ریزی شده از سوی راست گرایان افراطی، تشدید خشونت‌های سازمان یافته، حمایت آمریکا از کودتاگران، تسلط بر قدرت خانم «جنینه آنیس» یک سناتور نژادپرست بدون توجه به سنت‌های دموکراسی و در نهایت استعفا و پناهندگی […]

بخوانید...