۹۳ اثر به بخش چالش علمی جشنواره پسته دامغان ارسال شد

قنبر لایی عصر شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: آفات و بیماری‌ها، فرآوری و بسته بندی، تغذیه و فیزیولوژی، بیوتکنولوژی و کشت بافت، مکانیزاسیون و تنش‌های محیطی، عناوین موضوعی این چالش است. وی بیان کرد: عمده آثار ارسال شده به این جشنواره از شهرهای تهران، مشهد، همدان و دامغان بود.  لایی ادامه داد: […]

بخوانید...