اهدای عضو؛ اراده‌ برای بخششی نجات‌بخش

اهدای عضو؛ اراده‌ برای بخششی نجات‌بخش

[ad_1] پیوند عضو، برداشت و انتقال دادن بافت یا عضو به بدن موجود زنده برای ترمیم بافت های آسیب دیده غیرقابل ترمیم یا جایگزینی برای اعضای از کار افتاده است اما در این میان اهدای عضو برای پیوند در کشورهای مختلف جایگاه ویژه ای دارد. به گونه ای که تصمیم اهدای عضو در ایران تا بدانجا …

ادامه مطلب