طغیان بیدکولی و خزان اجباری جنگل‌های ایزدشهر

طغیان بیدکولی و خزان اجباری جنگل‌های ایزدشهر

[ad_1] به گزارش ایرنا، آفت بید کولی که طی چند سال اخیر در برخی نقاط جنگل‌های مازندران خسارت زیادی به گونه‌های ارزشمند درختی وارد کرده بود ، طی چند هفته اخیر در جنگل‌های ایزدشهر شهرستان نور نیز طغیان کرده و به سرعت در حال تخریب درخت‌هاست. بر اساس برخی مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا در جنگل‌های …

ادامه مطلب