پرداخت الکترونیکی در سامانه مسکن مهر پرند امکانپذیر شد

پرداخت الکترونیکی در سامانه مسکن مهر پرند امکانپذیر شد

[ad_1] به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «محسن وطن خواهی» تصریح کرد: اکنون تعداد زیادی از مراجعه کنندگان کارگزاری مسکن مهر پرند، بابت تحویل واحدهاست و به این ترتیب تسریع در روند الکترونیک تحویل واحد متقاضیان خواهد شد. به گفته وی، براساس هماهنگی با بانک مرکزی و بانک ملی، درگاه پرداخت الکترونیک بانک ملی در سامانه قرار …

ادامه مطلب