طنز نویس برجسته دشتستانی دار فانی را وداع کرد

به گزارش ایرنا، حسن انصاری نخستین بار کار فرهنگی خود را  با هفته نامه آئینه جنوب به مدیر مسئولی محمد دادفر  آغاز کرد و در آنجا بود که منوچهر آتشی نام مستعار “امرو هیچستانی” را برای امضای کارهای طنز او انتخاب کرد. از امرو هیچستانی در دهه ۸۰ مجموعه شعر طنزی با عنوان “مطبوعاتی های […]

بخوانید...