راه اندازی کارخانجات تعطیل شده بردسیر کرمان اقدامی در جهت جهش تولید

راه اندازی کارخانجات تعطیل شده بردسیر کرمان اقدامی در جهت جهش تولید

[ad_1] به گزارش ایرنا ، امروز دوشنبه استاندار کرمان سرزده برای بازدید از شرکت غذایی و دارویی شبنم (الکل سازی) و دیگر واحد تولیدی معطل مانده خوراک دام به بردسیر سفر کرد ، واحدهایی که رونق دوباره آنها ایجاد اشتغال و رفع بخش مهمی از نیازهای داخلی را بخصوص در شرایط کنونی به دنبال دارد. محمدجواد …

ادامه مطلب