توسعه ایلام با تدوین طرح چشم‌انداز ۲۰ ساله شهرستان‌ها

درونمای این طرح ۲۰ ساله و برای سال ۱۴۲۰ و در سه فصل تدوین و طراحی شده است و این اسناد توسعه‌ای مبنای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه شهرستان‌ها و در کل توسعه استان قرار می‌گیرند.  در فصل اول با استفاده از اطلاعات و داده‌های آماری وضعیت هر شهرستان از نظر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، […]

بخوانید...