کلیات طرح تفصیلی غرب مشهد تصویب شد

کلیات طرح تفصیلی غرب مشهد تصویب شد

[ad_1] رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد در این باره گفت: مستند به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب غرب در قالب خلاصه گزارش، دفترچه ضوابط و مقررات و آلبوم نقشه‌های پیشنهادی در این جلسه شورا تایید شد.محمد هادی …

ادامه مطلب