۱۸ هزار بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان امام خمینی تهران پذیرش شد

خسرو صادق نیت روز یکشنبه در  آیین تقدیر رئیس پلیس پایتخت از کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) اظهارداشت: از این تعداد یک هزار و ۸۰۰ نفر از بیماران بستری شدند. وی افزود: در این مجموعه همکاران پزشک، پیراپزشک، پرستاران و کادر درمانی با قوت برای یاری رساندن به بیماران به صورت شبانه روز همکاری داشته […]

بخوانید...