ژنوم ویروس کرونا در کشور تعیین توالی شد

ژنوم ویروس کرونا در کشور تعیین توالی شد

[ad_1] تمامی ویروس‌ها و سلول‌های زنده دارای ساختار ژنتیکی هستند که بقای آنها را تضمین می کند. ویروس کرونا هم واجد ساختار ژنتیکی از نوع آر ان آی می باشد. این ویروس به محض ورود به داخل سلول انسانی، تکثیر پیدا کرده و صدها بلکه بیشتر ویروس شبیه ویروس اولیه را ایجاد می کنند و …

ادامه مطلب