نگاه سنتی مانعی بر سر راه پیشرفت ادبیات کودک و نوجوان

نگاه سنتی مانعی بر سر راه پیشرفت ادبیات کودک و نوجوان

[ad_1] دوران کودکی به‌عنوان بخش ارزشمندی از حیات انسان تلقی شده و از چنان اعتباری برخوردار است که به باور اندیشمندان ارزش سرمایه‌گذاری پیدا می کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنابر پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی ۱۸ تیر را به عنوان روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان در کشور اعلام کرده است. روزی که با درگذشت “مهدی آذریزدی” …

ادامه مطلب