اعتبارات خداآفرین در سالجاری ۱۴۹ میلیارد ریال است

علی امیری راد روز سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خداآفرین افزود: اعتبارات امسال بر اساس طرحهای مستمر و تعمیر و تجهیز دستگاه های شهرستان، پروژه های اولویت دار و قابل بهره برداری و همچنین پروژه های نیمه تمام توزیع شده است. وی با بیان اینکه با توجه به تحریم های ناجوانمردانه دشمنان و تنگناهای […]

بخوانید...