طنز نویس برجسته دشتستانی دار فانی را وداع کرد

طنز نویس برجسته دشتستانی دار فانی را وداع کرد

[ad_1] به گزارش ایرنا، حسن انصاری نخستین بار کار فرهنگی خود را  با هفته نامه آئینه جنوب به مدیر مسئولی محمد دادفر  آغاز کرد و در آنجا بود که منوچهر آتشی نام مستعار “امرو هیچستانی” را برای امضای کارهای طنز او انتخاب کرد. از امرو هیچستانی در دهه ۸۰ مجموعه شعر طنزی با عنوان “مطبوعاتی …

ادامه مطلب