راه اندازی پویش دهلران مهربان برای کمک به آسیب دیدگان کرونا

این روزها کرونا و مشکلات آن در همه زمینه ها گریبان گیر خیلی از کشورها شده و در کشور ما نیز این بیماری تا حدودی خیلی از امورات روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده است. دغدغه کرونا به مساله روز جامعه تبدیل شده و زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را درگیر خود کرده و […]

بخوانید...