داوری اردکانی «درباره علوم انسانی» را به بازار کتاب رساند

داوری اردکانی «درباره علوم انسانی» را به بازار کتاب رساند

[ad_1] این کتاب شماره ۲۸ از مجموعه تأملات صاحبنظران ایرانی در باب آموزش عالی است که در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. کتاب «درباره علوم انسانی» مشتمل بر یک مقدمه گفت و گویی با مالک شجاعی جشوقانی است و ۲۰ فصل دیگر دیدگاه‌های داوری اردکانی را درباره علوم انسانی و دانشگاه منعکس کرده است. فصول این …

ادامه مطلب