سرخط اخبار روزنامه های هرمزگان در ۲۳فروردین ماه

سرخط اخبار روزنامه های هرمزگان در ۲۳فروردین ماه

[ad_1] توقف جابجایی ۶۰نیروی جایگاه های سوخت لرستان به هرمزگان روزنامه دریا به نقل از استاندار هرمزگان نوشت: توقف جابجایی ۶۰نیروی جایگاه های سوخت لرستان به هرمزگان تیترهای دیگر از روزنامه دریا: – تأثیرکرونا بر اقتصاد خانواده های هرمزگانی – با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور اتخاذ شد؛ بسته حمایت مالیاتی در سال …

ادامه مطلب