دولت جدید کرواسی از پارلمان رای اعتماد گرفت

دولت جدید کرواسی از پارلمان رای اعتماد گرفت

[ad_1] به گزارش ایرنا از رسانه های خبری صربستان، پلنکوویچ که برای دومین بار متوالی به این سمت انتخاب شد در دور جدی به جای ۲۰ وزارت خانه ، ۱۶ وزارت خانه و ۴ سمت معاون نخست وزیری دارد. نخست وزیر جدید کرواسی در پایان گفت و گو بین نمایندگان از نمایندگانی که از برنامه دولت جدید حمایت …

ادامه مطلب