دولت جدید کرواسی از پارلمان رای اعتماد گرفت

به گزارش ایرنا از رسانه های خبری صربستان، پلنکوویچ که برای دومین بار متوالی به این سمت انتخاب شد در دور جدی به جای ۲۰ وزارت خانه ، ۱۶ وزارت خانه و ۴ سمت معاون نخست وزیری دارد. نخست وزیر جدید کرواسی در پایان گفت و گو بین نمایندگان از نمایندگانی که از برنامه دولت جدید حمایت کردند […]

بخوانید...