بکارگیری هزار نیرو در آموزش و پرورش استثنایی کشور

بکارگیری هزار نیرو در آموزش و پرورش استثنایی کشور

[ad_1] به گزارش روز سه شنبه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، سید جواد حسینی در نشست با مدیرکل و رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران اظهار داشت: در سال جدید ۵۰۵ دانشجو معلم در رشته های مرتبط با آموزش و پرورش استثنایی در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته خواهند شد.  وی افزود: طرح خرید خدمات، …

ادامه مطلب