چهار پلاک از اراضی استان کردستان رفع تداخل شد

پیمان ملکی روز یکشنبه در اولین جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات استان کردستان در سال ۹۹ اظهار داشت: این چهار پلاک شامل قصلان قروه، خانقاه رزآب و رزاب سروآباد و شیخ وجیم سنندج  واقع شده است. وی اضافه کرد: بعد از نقشه برداری و بازدیدهای میدانی و نیز جلسات متعدد با […]

بخوانید...